Werkwijze: BETA-model

Leren over digitalisering moet overheidsorganisaties helpen bij het uitvoeren van hun taken en maatschappelijke opgaven. Die taken en opgaven verschillen per organisatieonderdeel. Onze opleidingen maken wij daarom op maat volgens ons BETA-model, speciaal gericht op jouw behoeftes.

Kwaliteit voor kwantiteit

Voor sommigen is dat even wennen, omdat iedereen bij opleidingen denkt aan universiteiten, hogescholen en andere opleidingsinstituten die het meestal andersom doen. Zij ontwerpen eerst een opleidingsprogramma en proberen vervolgens zo veel mogelijk mensen hiervoor enthousiast te maken. Niks mis mee natuurlijk, maar als rijksacademie richten wij ons niet in eerste instantie op kwantiteit: zo veel mogelijk ambtenaren ‘iets’ bieden, maar op kwaliteit: opleiden om overheidsorganisaties beter te laten functioneren.

Leren van elkaar en met elkaar

We weten inmiddels dat het echte leren niet plaatsvindt in een collegebank of klaslokaal, maar in het werk zelf, samen met collega’s. Leren van elkaar en met elkaar is dan ook ons uitgangspunt. Dat betekent ook dat wij ons bij voorkeur richten op teams, op ambtenaren die met elkaar samenwerken of vanuit hun functie met dezelfde vraagstukken zitten. Om te zorgen voor voldoende interactie, leiden we per groep niet meer dan 15 personen tegelijk op. We richten ons in mindere mate op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Ook dat is een verschil met traditionele opleidingsinstituten. Opleiden wordt daarom door de meeste ambtenaren nog altijd vooral gezien als middel om je als individu verder te kunnen ontwikkelen, wellicht ten behoeve van een volgende stap in je loopbaan of om, als persoon, beter te kunnen functioneren in je team.

Andere focus

RADIO heeft een andere focus. Wij richten ons op collega’s die zichzelf, maar ook elkaar willen helpen om het werk beter te doen. Bij RADIO vormt het afronden van een opleiding dan ook niet het eindpunt van het leren, maar het begin ervan.

Als rijksacademie richten wij ons niet in eerste instantie op kwantiteit: zo veel mogelijk ambtenaren ‘iets’ bieden, maar op kwaliteit: opleiden om overheidsorganisaties beter te laten functioneren.

Niks op de plank, alles kan

Je zoekt dus op onze website tevergeefs naar opleidingen die wij ‘op de plank hebben liggen’. Tegelijkertijd is er geen opleiding die we niet kunnen bieden. Hoe doen we dat? Dat doen we door bij het ontwerpen van opleidingen te werken met een model, ons vierlagenmodel, dat in principe toepasbaar is op elke leervraag. Elk dagdeel dekt één van de lagen. Doorgaans bestaan onze opleidingen dus uit vier dagdelen, al kunnen we daar in overleg met de opdrachtgever van afwijken. We noemen ons vierlagenmodel het BETA-model (het woord bèta staat, je vermoedde het misschien al, ook voor: het is nooit af en altijd voor verbetering vatbaar).