BETA-model van RADIO

Opleidingen van RADIO bestaan uit de volgende vier lagen en dagdelen.

  1. Basiskennis
  2. Ervaringen
  3. Toepassing
  4. Actie

1. Basiskennis

Deelnemers aan een opleiding moeten elkaar begrijpen, dezelfde taal spreken, dezelfde begrippen kennen, anders praten zij langs elkaar heen. Basiskennis over een bepaalde (toepassing van) technologie of een bepaalde methodiek vormt het begin. Daarmee leggen we een ‘basis’ voor de rest van de opleiding. Dat kan eventueel ook met online studiemateriaal gebeuren, maar bij voorkeur gebeurt het in dezelfde (online) ruimte, zodat de mogelijkheid bestaat om direct vragen te stellen. Docenten zijn vaak afkomstig vanuit het hoger onderwijs of van marktpartijen.

2. Ervaringen

De basiskennis komt tot leven door goede (of minder goede) voorbeelden van het toepassen van deze kennis met elkaar te delen. Hoe hebben collega’s een bepaalde technologie of methodiek toegepast, hoe hebben zij hun organisatie ingericht, welke fouten hebben zij gemaakt? Als rijksbrede academie streeft RADIO ernaar dat we rijksbreed en overheidsbreed leren van elkaar of leren van de ervaringen vanuit het buitenland of van marktpartijen.

3. Toepassing

RADIO geeft experts uit de eigen (IT-)organisatie een plek in het opleidingsprogramma. Zij zijn in staat uit te leggen hoe de deelnemers het geleerde (basiskennis en ervaring) kunnen toepassen en gebruiken in hun eigen werkcontext. Zij kunnen bijvoorbeeld uitleggen waarom zij het misschien wel anders doen of moeten doen dan de collega uit een andere context. Door de eigen (IT-)organisatie te verbinden met de, inmiddels beter geïnformeerde, deelnemers ontstaat vaak meer wederzijds begrip en ruimte voor ‘het goede gesprek’ met elkaar.

4. Actie

Als de eerste drie lagen zijn doorlopen, ontstaat meestal vanzelf de behoefte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Deelnemers zitten vaak vol ideeën om dingen anders of beter te doen. In de vierde en laatste sessie stimuleren en faciliteren we dit. Via verschillende werkvormen denken deelnemers na over de vraag: wat betekent dit voor ons? Wat moeten we nu (anders) doen? Waar gaan we mee aan de slag? Welke actie is gewenst?

Meer dan eenmalige activiteit

Afhankelijk van de ervaringen, kan een organisatie na enige tijd besluiten weer contact met ons op te nemen en terug stappen in een van de lagen uit ons BETA-model. Bijvoorbeeld omdat men denkt dat het goed is de (a) basiskennis weer op te frissen, (b) kennis te nemen van meer of andere ervaringen, (c) nog meer en beter te verbinden met de eigen werkcontext of (d) verder met elkaar in gesprek te gaan. RADIO werkt daar graag aan mee. Op deze manier wordt opleiden meer dan een eenmalige activiteit en ontstaat een leercyclus in het werk. Medewerkers ontwikkelen zich, teams gaan beter presteren, de organisatie functioneert beter en, als voldoende organisatieonderdelen kiezen voor deze lerende aanpak, is de overheid als geheel beter in staat zijn taken en maatschappelijke opgaven uit te voeren. Uiteindelijk doen we het daar voor.