Artificiële Intelligentie

Groene afbeelding met vrouw de trap op

Artificiële Intelligentie

AI. Iedereen heeft het er over. Aan de lopende band verschijnen onderzoeksrapporten, worden pilots gedaan, investeren we in toepassingen van artificiële intelligentie (AI). Wat is AI eigenlijk? Hoe werkt een algoritme, wat is het verschil tussen machine learning en deep learning? Je weet waarschijnlijk dat AI belangrijk is voor zelfrijdende auto’s, gezichtsherkenning, robotica, chatbots en tal van andere toepassingen. De vraag wat AI nu of op termijn betekent voor jouw beleidsterrein, jouw werk is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Kunnen we de ontwikkelingen beïnvloeden? Zo ja, hoe dan? Moeten we kaders ontwikkelen met publieke waarden? Kunnen we ingrijpen waar die kaders ontbreken of waar misbruik of discriminatie op de loer ligt? Hoe kunnen we dat het best doen, wat zijn goede voorbeelden?