ICT-projecten

Het imago van de overheid is niet best als het om ICT-projecten gaat. Daar valt zeker iets op af te dingen. De overheid rondt regelmatig succesvol ICT-projecten af die de krant niet halen. Maar laten we eerlijk zijn: we kunnen het soms beter doen. Meer leren van elkaar, meer samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie heen, een betere opdrachtgever zijn, erkennen dat we het ook niet altijd precies weten, dat de wereld niet altijd zo maakbaar is als we hopen. De wens om op dit punt te leren is gelukkig groot. Hopelijk helpt onze themapagina je op weg.

Voor velen was het eindrapport van de Tijdelijke Commissie ICT-projecten (2014) een eyeopener. Best leerzaam om nog eens te lezen. De Algemene Rekenkamer doet al geruime tijd onderzoek naar digitalisering en de inzet van ICT bij de overheid. De rode draden uit tien jaar onderzoek staan in dit overzicht. Als je wilt weten hoe het er nu voor staat met de grote ICT-projecten kan je terecht bij het Rijks ICT-dashboard.

Mede naar aanleiding van het rapport van de Tijdelijke Commissie ICT-projecten is het Bureau ICT-toetsing opgericht, dat sinds 2021 Adviescollege ICT-toetsing heet. Het Adviescollege gebruikt een toetskader om alle aspecten en onderdelen van een ICT-project (beter gezegd: project met een grote ICT-component) te toetsen en de risico’s te inventariseren. Veel valt te leren van afgeronde onderzoeken (uit 2021 en eerder).

Over ICT-projecten valt natuurlijk nog veel meer te leren. Heb je specifieke wensen, voor jezelf of voor je team? Laat het ons weten, we helpen graag.

Twee belangrijke lessen uit de toetsen zijn ‘meten is weten’: het belang van het bepalen van de omvang van nieuw te ontwikkelen systemen en ‘vernieuw evolutionair’: onderbouw ICT-investeringsbeslissingen altijd met feiten.

RADIO heeft eerder een aantal interessante podcasts opgenomen met collega’s die hun ervaringen met ICT-projecten wilden delen. Gerdine Keijzer-Baldé vertelt over de ‘Toegangsverleningsservice’ van de DICTU, Bert-Jan Geveke over het programma vernieuwing studiefinanciering, Koos Veefkind over hoe de Nationale Politie bij de start de informatievoorziening heeft georganiseerd. Bianca Rouwenhorst en Ron Roozendaal over het systeem van het Persoonsgebonden Budget. Nienke Weegink bespreekt de vernieuwingen bij de inspectie SZW, Ric de Rooij de cloudwerkplekken bij het ministerie van EZK en Ron Kolkman het primaire processysteem van de landmacht.

Een belangrijk onderdeel van een ICT-project vormt de business case. Wist je dat de rijksoverheid een handleiding heeft die aangeeft waar je op moet letten als je een business case opstelt of beoordeelt? En dat er een werkwijzer (pdf) bestaat voor het realistisch inschatten van de baten?

Bij de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB) kan je een opleiding volgen waar je leert hoe je een business case kan opstellen, analyseren en beoordelen. De RAFEB heeft ook opleidingen over projectbeheersing en control, over risicomanagement en biedt een Masterclass ICT sturing en beheersing.

Binnen de Rijksoverheid kunnen verschillende organisaties je verder helpen bij het goed organiseren en uitvoeren van ICT-projecten. Collega’s waar je veel van kan leren. De professionals van I-Interim Rijk, van de ICTU, de Rijksconsultants of de techconsultants van het Rijks ICT Gilde (RIG). Daarnaast kan je overwegen een programma te laten toetsen door Bureau Gateway of Bureau Delta Review.

Een aanrader is de Toolkit business analyse, die ICTU samen met RADIO heeft gemaakt en die je kan ondersteunen bij je projecten.

Over ICT-projecten valt natuurlijk nog veel meer te leren. Heb je specifieke wensen, voor jezelf of voor je team? Laat het ons weten, we helpen graag.