Cybersecurity

Leren over cybersecurity

Cybersecurity behoort tot het aandachtsgebied informatiebeveiliging. Het heeft betrekking op het beschermen van informatiesystemen tegen virussen, hack-aanvallen of andere bedreigingen. Om drie redenen is het belangrijk om verder te leren over dit onderwerp. Omdat je zelf op een veilige manier je werk wilt doen, omdat je er bij de inhoud van je werk rekening mee moet houden of omdat je, bijvoorbeeld als expert, op de hoogte wilt zijn van de laatste inzichten en ontwikkelingen.

Een goed startpunt voor je eigen gedrag vormt VeiligInternetten. Op deze site leer je wat actuele risico’s zijn en wat je zelf kan doen. Dat geldt ook voor Alert Online, dat zich richt op bewustwording rondom online veiligheid.

Wil je meer begrijpen van risico’s van je eigen opdracht of project en hoe je die risico’s in beeld kunt krijgen, bekijk dan het webinar ‘Hoe word je weerbaar?’ met NCSC-directeur Hans de Vries, volg de RADIO e-learning Risicomanagement cybersecurity of de e-learning Spelers in het cyberlandschap. Hierin komen onder andere de NCTV, NCSC en de AIVD voorbij. Over veel onderwerpen is hier meer te vinden, bijvoorbeeld over DDoS, Malware, Phishing en Ransomware.

Het is natuurlijk het leukst als je samen met je collega’s over cybersecurity leert. Dat kan je doen door de links te bekijken en misschien in je afdelingsoverleg eens te bespreken. Maar je kan ook contact opnemen met RADIO. We ontwerpen dan gratis een cybersecuritycursus op maat.

Bekijk het actuele Cybersecuritybeeld Nederland dat jaarlijks wordt opgesteld en de overzichtelijke bijbehorende infographic. Wil je leren hoe statelijke actoren onze veiligheid bedreigen, bekijk dan deze video van de AIVD.

Leer je graag door het beluisteren van podcasts? Ronald Prins heeft een interessante serie opgenomen waarin hij in gesprek gaat met Nederlandse experts uit het bedrijfsleven, wetenschap én overheid. Of beluister de podcasts over informatiebeveiliging van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP). Houd je van leren via serious games, speel dan het spel ‘crisisoefening’ of speel, als het weer mag, het RADIO-spel Cybercare.

Het platform Digital SkillUp biedt gratis e-learnings aan over digitalisering, maar je kunt ook losse modules volgen, zoals die over computerbeveiliging.

Voor ambtenaren die al wat beter bekend zijn met cybersecurity is het belangrijk de Baseline Informatiebeveiliging Overheid te kennen. Recent is een BIO Self Assessment ontwikkeld om te meten hoe volwassen jouw organisatie omgaat met informatiebeveiliging. Maar als het toch mis gaat, wat moet je dan doen? Leer het via de Toolbox cyberincident van digitaleoverheid.nl.

Duizelt het je van de cybersecuritytermen? Ruim 60 organisaties in Nederland hebben in samenwerking met de Cybersecurity Alliantie een woordenboek ontwikkeld. Met het woordenboek kun je gemakkelijker met specialisten het gesprek aangaan, technische rapporten en adviezen  begrijpen en offertes beoordelen.

Leren van de ervaringen van andere overheidsorganisatie kan door de sessies terug te kijken van de Overheidsbrede Cyberoefening en webinars. Meer inspiratie in het bijbehorende  Cyber magazine. Een internationaal perspectief komt aan de orde in de publicatie Digitale ontwrichting van de WRR en de quick scan die is uitgevoerd om te zien wat overheden in dit verband ondernemen.

Het is natuurlijk het leukst als je samen met je collega’s over cybersecurity leert. Dat kan je doen door bovenstaande links te bekijken en misschien in je afdelingsoverleg eens te bespreken. Maar je kan ook contact opnemen met RADIO. We ontwerpen dan gratis een cybersecurity-cursus op maat.