Belgische Kruispuntbank inspireert tijdens themasessie proactieve dienstverlening

Kun je dienstverlening zo inrichten dat inwoners en ondernemers geen formulieren hoeven in te vullen? "Ja dat kan, want zo doen we het in België ook", vertelde een enthousiaste Frank Robben. Robben was begin jaren '90 oprichter van de Belgische Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, een overheidsinstelling die hij nog steeds leidt. De Kruispuntbank verzorgt veilige elektronische gegevensuitwisseling. Hun rol en werking is stevig in de Belgische wetgeving verankerd en dit maakt proactieve dienstverlening mogelijk.

Dagvoorzitter RADIO in gesprek de Regeringscommissaris Informatiehuishouding
Beeld: ©RADIO
Titus Mars, RADIO, in gesprek met Regeringscommissaris Informatiehuishouding, Arre Zuurmond.

Regeringscommissaris leidt gesprek

Tijdens deze kennissessie georganiseerd door RADIO en RINIS luisterden zo’n vijftig aanwezigen aandachtig naar het verhaal van Robben. Onder leiding van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding, Arre Zuurmond, werd het een inspirerende middag. Aan tafels gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Wat kunnen we hier als Nederland van opsteken. Wat kunnen we overnemen? Ook twee leden van de Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer namen deel aan de bijeenkomst.

Verder in gesprek

Bij drie tafels werd verder gesproken naar aanleiding van de presentatie door Robben. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) sprak met aanwezigen over automatisch dubbele kinderbijslag ontvangen. Bij tafel twee had men het over vooraf ingevulde aangifte van de Belastingdienst als proactieve dienstverlening. Aan de tafel van de regeringscommissaris ging het over de mogelijkheden om het Belgische concept van de Kruispuntbank in Nederland over te nemen.

Inspiratie en samen aan de slag

Afsluitend concludeerden we: werk aan de winkel! Maar. Niet vergeten dat we ook in Nederland mooie voorbeelden hebben. Geïnspireerd gingen de aanwezigen in gesprek met nieuwe kennissen over de nieuwe kennis die ze hadden opgedaan.

Eerste sessie uit reeks

Dit was de eerste van een reeks van kennissessies die georganiseerd worden door de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid, RADIO, en Stichting RINIS. RADIO vergroot de i-kennis en i-vaardigheden binnen de overheid door opleidingen op maat en verschillende kennisproducten aan te bieden. Stichting RINIS verzorgt namens publieke organisaties digitale gegevensuitwisseling om de dienstverlening aan burgers en bedrijven mogelijk te maken. De sessies zijn gericht op deelnemers en relaties van Stichting RINIS. Houd de agenda in de gaten. Binnenkort meer over de volgende sessie.

Vragen of meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over deze sessie(s). RADIO vertelt je graag meer. Stuur een e-mail naar radio@rijksoverheid.nl. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met RINIS om door te praten of meer informatie op te vragen.