RADIO e-learnings over openbaarheid

Ga aan de slag met de e-learnings over openbaarheid in relatie tot het werken voor de overheid. Er is een e-learning over schrijven voor openbaarheid en een andere e-learning specifiek gericht op de rol van leidinggevende.

Wet open overheid brengt verandering

Ruim een jaar geleden werd de Wet open overheid (Woo) ingevoerd. Het doel van deze wet is om te zorgen voor meer transparantie en openbaarheid binnen de overheid. Dit brengt veranderingen met zich mee voor medewerkers en leidinggevenden binnen de overheid. Voor medewerkers is het prettig om meer ondersteuning te krijgen bij het schrijven voor openbaarheid. Daarom is er een e-learning ontwikkeld die hen handvatten biedt bij hun dagelijkse werkzaamheden. Voor leidinggevenden is er een e-learning omgaan met overheidsinformatie.

E-learning over schrijven voor openbaarheid

Weten overheidsmedewerkers hoe ze overheidsinformatie actief openbaar maken? De overheid maakt steeds meer informatie openbaar en daarmee voor iedereen toegankelijk. Dit heeft invloed op het werk van medewerkers bij de overheid. Dit mag niet ten koste gaan van de inhoud. Bekijk de E-learning Schrijven voor openbaarheid: dilemma's en richtlijnen.

E-learning omgaan met overheidsinformatie voor leidinggevenden

Weten leidinggevenden hoe zij zorgvuldig om moeten gaan met overheidsinformatie? Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor een goede informatiehuishouding binnen een team. Tijdens deze e-learning leren zij meer over het belang, welke rol zij hierin spelen en hoe zij hun team hierop kunnen aansturen. Bekijk de E-learning: Omgaan met overheidsinformatie voor leidinggevenden.

Samenwerking

De RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid heeft deze cursussen ontwikkeld in opdracht van de Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI).