Digitaal Europa - Europese (digitale) markt, met Sigrid Johannisse

Handel en dienstverlening zijn door digitalisering haast onherkenbaar veranderd. En dan is er ook nog de handel en dienstverlening in rondom de IT. Decennialang geloofden we dat de werking van de markt alleen een beetje bijgestuurd hoefde te worden. Vandaag is er brede overeenstemming dat overheidsregulering nodig is om in markten een gezonde balans te houden tussen grote en minder machtige aanbieders, en om consumenten te beschermen. Sigrid Johannisse, lid van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie, kent dat spel.

Digitaal Europa - Europese (digitale) markt, met Sigrid Johannisse