Groene inhuur bij ICT

Bij de IT-inkoop zien we drie categorieën: ICT-inhuur, ICT-hardware en ICT-software. Maar waar moet je op letten bij de ICT-inhuur als je dat duurzaam wil doen?

(Intro met abstracte beelden met daaronder een korte begintune.)

(In beeld verschijnt de tekst: 
microlearnings
Duurzaamheid)

(Twee mensen zitten tegenover elkaar in een verder lege kantoorruimte en starten het gesprek: 
mevrouw Anda Counotte begint, de heer Johan Rodenhuis reageert.)

(In beeld verschijnt de tekst:
Anda Counotte
onderzoeker Green IT, Open Universiteit)

ANDA COUNOTTE: Ik las op de overheidswebsite dat de CIO van het Rijk, Lourens Visser zegt:
We hebben op IT-gebied drie categorieën voor inkoop.

(In beeld verschijnt de tekst:
ICT-inhuur
ICT-hardware
ICT-software)

ICT-inhuur, ICT-hardware en ICT-software. Nou weet ik dat jouw specialiteit hardware is, maar je weet ook wel wat dingen over inhuren. Dat lijkt me eigenlijk ook wel interessant.

(In beeld verschijnt de tekst:
Johan Rodenhuis
adviseur Duurzaamheid, Categorie ICT Werkomgeving Rijk, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

JOHAN RODENHUIS: Nou, je zegt het heel mooi. Ik kan er zeker iets over vertellen. Het leuke is dat daar ook het een en ander gedaan wordt. Er zijn natuurlijk ook onderwerpen waar je op kunt letten. Bij ICT-inhuur heb je te maken met inhuur van personen die werkzaamheden komen verrichten voor je organisatie. Dat kan op allerlei verschillende vlakken zijn. Maar hoe kun je daar duurzaam in zijn? Onderwerpen waar je daar op zou kunnen letten, is bijvoorbeeld: Wat voor MVO-beleid heeft een dergelijke organisatie waarmee je zaken zou willen doen? Vraag daarom, kijk of het publiekelijk beschikbaar is. Pas het toe, dat zijn dingen die wij daarin meenemen. Een ander aspect waar je naar kunt kijken is: Als je mensen inhuurt,
heb je te maken met vervoersbewegingen. Vervoer kan per OV, maar wat je ook hartstikke mooi kunt doen, is eisen stellen rondom het gebruik van CO2-neutrale of zero-emissievoertuigen. Als je dat soort dingen meeneemt in het geheel, krijg je uiteindelijk een soort groene consultant zou je het bijna kunnen noemen. Dat is ook een manier om daar aandacht te bieden op het gebied van duurzaamheid. 

ANDA: En mogen die ingehuurde mensen dan ook eventueel op afstand werken of worden die geacht om altijd ter plekke te zijn?

JOHAN: Volgens mij is dat heel wisselend binnen de overheid. Voor sommige functies kan ik me voorstellen dat ze altijd ter plaatse aanwezig moeten zijn. Maar ik denk dat net als voor heel veel overheidspersoneel geldt, dat er prima remote gewerkt kan worden. En als je een goede thuiswerkomgeving hebt, scheelt dat ook gigantisch veel in de vervoersbewegingen die je maakt. Of het nu per OV of op de weg is. Uiteindelijk vermijdt het ook files als je minder verkeer op de weg hebt. Dus zeker in die zin zou er ook een bijdrage geleverd kunnen worden.

ANDA: Ja. Oké, dank je wel.

(Outro met abstracte beelden en korte eindtune.)

(In beeld verschijnt de tekst:
microlearnings
Duurzaamheid)

(Het laatste beeld bevat het logo van de Rijksoverheid met daaronder de tekst:
Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO))