Wat is digitoegankelijkheid?

Wat is digitale toegankelijkheid precies? Want daar zijn af en toe nog wel wat misverstanden over. Het wil eigenlijk niets meer zeggen dan dat de content op jouw website of in jouw app toegankelijk moet zijn. Want als dat zo is, kan écht iedereen ze gebruiken.

*MUZIEK SPEELT*

(Beeldtekst:
microlearnings Toegankelijkheid)

(Beeld:
Kristian Mul verschijnt in beeld)

KRISTIAN MUL - PRODUCT OWNER DIGITOEGANKELIJKHEID, LOGIUS:
Mijn naam is Kristian Mul. Ik werk bij Logius. Met m'n team ben ik daar
verantwoordelijk voor het dossier DigiToegankelijk. 
Allereerst: wat is nou digitale toegankelijkheid precies? Want daar zijn af en toe nog wel wat misverstanden over. Het wil eigenlijk niets meer zeggen dan dat de content op jouw website of in jouw app toegankelijk moet zijn, bereikbaar moet zijn voor iedereen met een beperking. Dat houdt in dat je bij de content moet kunnen.

(Beeldtekst:
Alle informatie op een website of in een app moet voor iedereen waarneembaar, bereikbaar en begrijpelijk zijn)

KRISTIAN MUL:
Dus ongeacht of je nou deze browser of die andere browser gebruikt, of dat je een ander besturingssysteem hebt, of een Apple- of een Android-telefoon, dat mag niet helemaal uitmaken. 

Als je website of app 100 procent toegankelijk is, wil dat nog niet zeggen dat hij ook volledig bruikbaar is, want dat is nou net nog even een extra stukje. Dan gaat het om bijvoorbeeld taalgebruik. Hè, als je heel moeilijke zinnen gebruikt, met heel veel bijzinnen en moeilijke woorden, dan zullen nog steeds heel veel mensen last hebben om jouw boodschap goed te begrijpen. 

En dat heeft dan ook te maken met design: hoe ontwerp ik mijn website? Mensen zijn heel erg gewend dat ze rechtsboven kunnen inloggen en niet linksonder, dus als je die knop linksonder zet, dan gaat het ook niet goed. 

Waarom is digitale toegankelijkheid zo belangrijk? In Nederland gaan we ervan uit dat ongeveer een kwart van de bevolking één of meerdere beperkingen heeft. 

(Beeldtekst:
Iedereen moet kunnen meedoen)

KRISTIAN MUL:
Denk daarbij aan mensen met een visuele beperking. Eén op de zeven mannen heeft een of andere vorm van kleurenblindheid. Een auditieve stoornis. Laaggeletterd kan ook. Daarnaast hebben we te maken met een steeds ouder wordende bevolking. 

Wat ook nog een keer zo is: je hebt natuurlijk permanente beperkingen, maar er is ook sprake van bijvoorbeeld een situationele beperking. Als je buiten staat en de zon schijnt fel, dan is het heel erg fijn als bijvoorbeeld het contrast op de website erg goed is. En je hebt ook nog eens een keertje tijdelijke beperkingen, bijvoorbeeld: stel je voor dat je met je rechterhand schrijft en met je muis beweegt, maar dat je je rechterhand breekt, of je rechterarm. Nou, dan kan je misschien wel een tijdje geen muis gebruiken en dan moet je ook op een andere manier kunnen navigeren over een website. 

Wat houdt die wettelijke verplichting nou precies in? In eerste instantie moet je laten zien dat je aantoonbaar werkt aan verbetering van je website.

(Beeldtekst:
Aantoonbaar verbeteren van digitale toegankelijkheid)

KRISTIAN MUL:
Er is een internationale standaard. WCAG noemen we die ook wel. En dat staat voor Web Content Accessibility Guidelines.

(Beeldtekst:
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

KRISTIAN MUL:
Dat zijn eigenlijk 50 succescriteria die je moet toepassen op je websites en je apps. Hoe pak je dit nou aan in je organisatie? Het is allereerst, denk ik, heel belangrijk om je te realiseren dat dit gaat om een organisatorische uitdaging en geen technische.

(Beeldtekst:
Een organisatorische uitdaging, niet alleen een technische)

KRISTIAN MUL:
Het is ook geen project dat je op een vrijdagmiddag even doet en dan is ook het klaar, maar het is gewoon een proces binnen je organisatie.

(Beeldtekst:
Het is een continu proces en geen project)

KRISTIAN MUL:
Er is niets zo veranderlijk als de content van een website of een app.
En bij alles wat je doet met zo'n digitaal kanaal, moet je iedere keer nadenken over hoe je dat toegankelijk doet.

Begin met het creëren van overzicht: welke digitale kanalen heeft mijn organisatie allemaal?

(Beeldtekst:
Begin met creëren van overzicht)

KRISTIAN MUL:
Dat zijn er vaak veel meer dan je denkt. Vaak is dat ook heel erg verspreid, zijn er allerlei mensen verantwoordelijk voor een specifieke website of een app. Als je dat overzicht hebt, kijk dan wat de status is:
hoe toegankelijk zijn ze? Laat onderzoek uitvoeren.

(Beeldtekst:
Onderzoek wat de status is)


KRISTIAN MUL:
Op dat moment kan je heel goed bepalen welke maatregelen nodig zijn
om die websites toegankelijker te gaan maken.

(Beeldtekst:
Inventariseer welke maatregelen nodig zijn)

KRISTIAN MUL:
Hoe kan DigiToegankelijk je daarbij helpen? Dat kunnen we op een aantal manieren. We hebben een website, digitoegankelijk.nl.

(Beeldtekst:
Bekijk de website digitoegankelijk.nl)

KRISTIAN MUL:
Daar kan je echt heel veel informatie vinden over de wettelijke verplichting. We hebben ook daar staat een aanpak op staan, hoe je overzicht kan creëren voor je eigen organisatie. We hebben ook een publicatie daarop staan, het welbekende rollenboekje...

(Beeld: 
In beeld verschijnt een boekje met de titel ‘Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat?’ en de subtitel ‘Grip op digitale toegankelijkheid bij de overheid’)

KRISTIAN MUL:
...waarin voor een heel aantal rollen binnen een organisatie is uitgeschreven wat die persoon zelf kan doen aan digitale toegankelijkheid. Ook hebben we een invulassistent, waarmee je zelf een toegankelijkheidsverklaring kan maken en publiceren. Die vind je op toegankelijkheidsverklaring.nl.

(Beeldtekst:
Ga naar toegankelijkheidsverklaring.nl)

KRISTIAN MUL:
En daar vind je ook een register waarin alle tot nu toe gepubliceerde toegankelijkheidsverklaringen te vinden zijn. Je kunt ons ook altijd gewoon mailen. We hebben een invulformulier staan op onze website,
maar je kan ons ook mailen naar digitoegankelijk@logius.nl.

(Beeldtekst:
Hulp nodig? Mail naar digitoegankelijk@logius.nl)

KRISTIAN MUL:
Ik zou zeggen: neem een kijkje op digitoegankelijk.nl en ga aan de slag met digitale toegankelijkheid.

*MUZIEK SPEELT*

(Beeldtekst:
microlearnings Toegankelijkheid)

(Beeld: 
Beeldmerk Rijksoverheid verschijnt in beeld)


(Beeldtekst:
Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de RijksAcademie voor Digitalisering en 
Informatisering Overheid (RADIO).