Data

De hoeveelheid data groeit nog steeds enorm: digitale documenten, databases, social media, sensoren, van satellieten enz. Dat biedt heel veel kansen voor datagedreven werken: het gebruiken van data voor beleidsontwikkeling, dienstverlening en uitvoering van overheidstaken. Hoe doe je dat, datagedreven werken? En wat valt er te leren van lopende initiatieven?

Introductie

Korte behapbare introductie-items zijn de e-learnings van RADIO over data. Als je wat meer tijd hebt, bekijk dan de INNOvembersessie waarin vier deskundigen uit de Rijksoverheid vertellen over kansen en risico’s van werken op basis van grote hoeveelheden data: Innoveer met data, hoe de beleidsmedewerker wordt ingehaald ‘door de feiten’ of leer van de praktijkervaringen van collega’s van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie die hun ‘best practices’ en succesfactoren delen:  ‘Innoveren met data: de uitdaging zit in de implementatie

Een goed startpunt is nog steeds het Leer- en Expertisecentrum Datagedreven Werken (LED). Het LED had haar doelen bereikt en is eind 2021 gestopt. Maar hun handige toolbox met allerlei hulpmiddelen voor bijv. het bepalen van een aanpak, methodes, randvoorwaarden en ethische aspecten is nog beschikbaar. De Interbestuurlijke datastrategie (IBDS) is een volgende, ambitieuze stap in verantwoord datagebruik door de overheid. De producten die zijn ontwikkeld door het LED vormen daarin een vertrekpunt. Heb je vragen over datagedreven werken? Mail dan naar TeamIBDS@ictu.nl.

Het is natuurlijk het leukst als je samen met je collega’s over data leert. RADIO kan je daarbij helpen, door gratis een cursus op maat te maken.

Datasets

Zoek je datasets die je kunt gebruiken voor beleid of onderzoek? Ga dan naar het Dataregister van de Nederlandse overheid: data.overheid.nl.  Bekijk hier in 1 minuut wat je daar zoal vindt (o.a. meer dan 21.000 datasets!). Of ga naar DANS, het nationale expertisecentrum en repository voor onderzoeksdata. Zij helpen onderzoekers hun data beschikbaar te maken voor hergebruik. DANS behoort tot de meest vooraanstaande repositories van Europa en beheert al meer dan 200.000 datasets.

En ook het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, biedt via CBS Statline vrij toegang tot betrouwbare statistische data die iedereen mag delen en hergebruiken. Wil je over de grens kijken, dan is data.europe.eu een goed begin, inclusief veelsoortig (Engelstalig) leermateriaal: data.europa academy. Ook het platform Digital SkillUp biedt gratis online leermateriaal aan, o.a. over data, zoals die over datavisualisatie en big data.

Rekening houden met privacy

Een belangrijk aspect om rekening mee te houden bij datagedreven werken is natuurlijk privacy (als je te maken hebt met persoonsgegevens). Zie hiervoor de RADIO-pagina over privacy en recht. Bij een zorgvuldige aanpak rondom datagedreven werken hoort ook aandacht voor de governance. Ten behoeve van de ethische vraagstukken die spelen rondom data ontwikkelde de Utrecht Data School De Ethische data assistent (DEDA).

Aanbevolen leesvoer daarbij: WRR Working Paper 34, Internationaal AI-beleid: Domme data, slimme computers en wijze mensen door Bennie Mols en De datagedreven toekomst van DenkWerk.

RADIO heeft eerder een webinar opgenomen met Ruben Dood van het CBS met de titel ‘Hoe gebruik je data in je werk?'. Ook hebben we, vinden we zelf, met het CBS een mooie podcastserie opgenomen: Data naar succes. Hou je van podcasts? Meer verhalen over data, algoritmes en AI in de publieke sector in de serie Nationale data podcast van VKA.

Last but not least: bij meerdere ministeries zijn data-labs opgezet en (chief) data officers benoemd. Ook zijn er sinds een paar jaar data-trainees. Betrek die professionals en specialisten als je serieus met data aan de slag gaat! Wil je eerst nog verder leren? Neem contact op met RADIO. We ontwerpen dan gratis een datacursus op maat.