Data

De grote technologische veranderingen van de afgelopen jaren zijn voor een belangrijk deel mogelijk geworden door nieuwe technieken om grote hoeveelheden data op te slaan en te analyseren. Data die organisaties zelf tot hun beschikking hebben of vrij toegankelijke, open data. Of die verzameld worden door sensoren of smart watches. Men spreekt van het Internet of Things: apparaten die verbonden zijn met het internet, met alle risico’s van dien. Data-analisten hebben hun intrede gedaan, zij vormen een gewilde groep op de arbeidsmarkt. Welke organisaties gaan op een goede manier met hun data om? Zorgvuldig en op zodanige wijze dat het hun werk beter en gemakkelijker maakt?