Als je een koelkast koopt, kies je er een met een A-label; doe je dat bij IT ook?

Meten is weten. En meten, dat wil je graag door energiegebruik, van bijvoorbeeld software, hardware, netwerk en datacentrum, daar is volop onderzoek naar. Maar je kunt ook processen in kaart brengen met een maturity-model. Het oudste daarvan is het Capability Maturity Model voor softwareontwikkeling. Om groene IT te meten, heb je een Green IT Maturity Model.

(Intro met abstracte beelden met daaronder een korte begintune.)

(In beeld verschijnt de tekst: 
microlearnings
Duurzaamheid)

(Mevrouw Anda Counotte staat voor de camera in een verder lege kantoorruimte en begint een monoloog. Gedurende deze monoloog komt er af een toe een ondersteunende afbeelding in beeld.)

(In beeld verschijnt de tekst:
Anda Counotte
onderzoeker Green IT, Open Universiteit)

ANDA COUNOTTE: Als je een koelkast koopt, dan koop je er vast een met een A-label. Doe je dat eigenlijk bij je computerapparatuur ook? 

(In beeld verschijnt een afbeelding met de titel Meten groene IT – met een aantal steekwoorden die in het verdere betoog worden toegelicht.)

En Einstein zei al: Meten is weten. En meten, dat wil je graag door energiegebruik, van bijvoorbeeld software, hardware, netwerk en datacentrum, daar is volop onderzoek naar. Maar je kunt ook processen in kaart brengen met een maturity-model. Het oudste daarvan is het Capability Maturity Model voor softwareontwikkeling. Om groene IT te meten, heb je een Green IT Maturity Model. Daar heb ik met twintig masterstudenten onderzoek naar gedaan vanaf 2013 en daar is nog steeds een groep studenten mee bezig.

(In beeld verschijnt een afbeelding met de titel GITMM: domein, attribuut, component, beschrijving, score 1-5 – met een schematische weergave van de samenhang tussen domein, attribuut en component - hetgeen in het verdere betoog worden toegelicht.)

En als je een Groene IT Maturity Model maakt, dan onderken je domeinen, attributen, componenten,
beschrijvingen en scores. Bij domeinen kun je dan denken aan groene IT in het bedrijf, groen van IT, groen van de algemene processen en groen van de sectorspecifieke processen. En bij groene IT in het bedrijf denk je bijvoorbeeld als attributen aan beleid: Hoe staat de top ertegenover en vertalen ze dat in beleid? En de componenten die je daarin onderkennen kunt, zijn reputatie, wet- en regelgeving,
maatschappelijk verantwoord ondernemen en daarin ook groene IT opnemen. Het tweede is governance: Zijn er doelen? Zijn de taken en verantwoordelijkheden goed belegd? Is er een budget?
Het derde attribuut zijn toepassingen: Worden de mensen opgeleid? Worden ze erover voorgelicht?
Wordt de inkoop op zo'n manier ingericht? Wordt er gemeten? Wordt er een goed e-wastebeleid bedacht? En voor groen van IT kun je dus denken aan het datacentrum, aan de storage, aan de werkplekken, aan verbruiksgoederen. En bij groen door IT kun je denken aan telewerken, aan het gebouw, aan de energie en aan het materiaal. En bij groen van de sectorspecifieke processen
kun je dus voor die specifieke sector de processen bedenken. Ja, als laatste nog: wat kun je nu zelf doen aan groene IT?

(In beeld verschijnt een afbeelding met de titel Groene IT: Wat kun je zelf doen? – met een aantal steekwoorden die in het verdere betoog worden toegelicht.)

Van alles minder: minder data, dus minder Facebook,  de data van de server naar de storage zetten,
een jaarlijkse clean-up day van al je spullen, al je data, al je bestanden. Je kunt de devices die je hebt, de IT-spullen, ontdubbelen of je kunt ze langer gebruiken. Je kunt de gebruiksgoederen optimaliseren, 
dus tweezijdig printen en zo min mogelijk printen en het e-waste netjes afvoeren. Wat je ook kunt doen, is het doorvertellen, zodat zo veel mogelijk mensen op de hoogte zijn en meedoen.

(Outro met abstracte beelden en korte eindtune.)

(In beeld verschijnt de tekst:
microlearnings
Duurzaamheid)

(Het laatste beeld bevat het logo van de Rijksoverheid met daaronder de tekst:
Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO))