Groen door IT : bloemenveiling

Groen door IT, dat betekent dat je probeert om alle processen groener te maken. Die processen kun je onderscheiden in algemene processen waar ieder bedrijf mee te maken heeft en sectorspecifieke processen. Digitalisering van de bloemenveiling bespaart veel CO2-uitstoot doordat er veel minder transport nodig is.

(Intro met abstracte beelden met daaronder een korte begintune.)

(In beeld verschijnt de tekst: 
microlearnings
Duurzaamheid)

(We zien eerst een split screen met twee mensen: links Frank Hartkamp, rechts Anda Counotte. 
Vervolgens zien we alleen het beeld van Anda Counotte die achter haar laptop zit en het gesprek begint.)

(In beeld verschijnt de tekst:
dr. Anda Counotte
onderzoeker Green IT, Open Universiteit)

ANDA COUNOTTE: Hallo, Frank. Leuk om samen 'n gesprek te hebben over Groen van IT. Want Groen van IT, dat betekent dat je probeert om alle processen groener te maken. En die processen kun je onderscheiden in algemene processen waar ieder bedrijf mee te maken heeft, zoals telewerken, het gebouw, de energie en het materiaal en sectorspecifieke processen. En bij de voorbespreking had jij zo'n prachtig voorbeeld van een sectorspecifiek proces, namelijk van de bloemenveiling. Wil je dat eens vertellen?

(In beeld verschijnt de tekst:
drs. Frank Hartkamp
adviseur Duurzame industrie en innovatie, Rijksdienst voor ondernemend NL)

FRANK HARTKAMP: Ja. Ja, Anda, leuk om elkaar hierover te spreken. De rol van digitalisering is natuurlijk heel breed, wat je allemaal kunt verbeteren en versnellen, minder mobiliteit door inzet van digitale middelen. Maar als je kijkt hoe bijvoorbeeld de bloemenveiling in Aalsmeer vroeger ging met bloemenhandelaren die daar 's ochtends vroeg naartoe moesten en bloemen die van heinde en verre
ook daarnaartoe moesten om vervolgens verhandeld te worden en daarna naar de klant verscheept, zie je nu dat dat allemaal online en digitaal gaat. Iedereen kan dat vanuit z'n eigen plek doen. Maar ook daarmee, in de grote goederenstromen zie je wijzigingen. Bloemen die in Afrika worden geteeld, hoeven niet meer naar Aalsmeer vervoerd en daarna naar Amerika verscheept, maar kunnen rechtstreeks, na digitaal verhandeld te zijn van Afrika naar in dit geval Amerika toe. Zo bespaar je dus enorm veel logistieke kilometers en daarmee veel energie als gevolg van de inzet van digitalisering.

ANDA: Ja, dat is inderdaad een ontzettend mooi voorbeeld. Dank je wel.

OUTROMUZIEK

(Outro met abstracte beelden en korte eindtune.)

(In beeld verschijnt de tekst:
microlearnings
Duurzaamheid)

(Het laatste beeld bevat het logo van de Rijksoverheid met daaronder de tekst:
Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO))