Hoe betrekken we de ICT 'ers bij duurzame inkoop?

De inkoopkolom van de Rijksoverheid betrekt de ICT'ers, de techniek, te weinig bij de duurzaamheidsaspecten in de contracten en aanbesteding, terwijl zij eigenlijk een heel belangrijke rol hebben in de totstandkoming van een duurzame oplossing.

ALBERT EN JOHAN_2

(Intro met abstracte beelden met daaronder een korte begintune.)

(In beeld verschijnt de tekst: 
microlearnings
Duurzaamheid)

(Twee mensen zitten tegenover elkaar in een verder lege kantoorruimte en starten het gesprek: 
de heer Albert Geuchius begint, de heer Johan Rodenhuis reageert.)

(In beeld verschijnt de tekst:
Albert Geuchies
contractmanager categorie Datacenters, Ministerie van OCW)

ALBERT GEUCHIES: Weet je wat ik vind, Johan? Dat we als Rijksoverheid en wij vanuit de inkoopkolom en de duurzaamheidsaspecten proberen mee te nemen in de contracten en aanbesteding, dat wij de ICT'ers, de techniek, eigenlijk te weinig betrekken en zij eigenlijk een heel belangrijke rol hebben in de totstandkoming van een duurzame oplossing.

(In beeld verschijnt de tekst:
Johan Rodenhuis
adviseur Duurzaamheid, Categorie ICT Werkomgeving Rijk, Ministerie van EKZ)

JOHAN RODENHUIS: De grote scheiding, zeg maar, de grote afstand, zeg maar, tussen de twee groepen, eigenlijk. Die weinig met elkaar samenwerken, weinig... Ja. Ik denk dat dat in beginsel
best wel vaker voorkomt. Zeker binnen grote organisaties ook en zeker als je natuurlijk veel druk erop hebt staan. Wat zou een eerste stap zijn, denk je, om die rol te veranderen of op een juiste manier toe te passen?

ALBERT: Zoals ik het zelf zie, is: Ga gewoon dat gesprek aan. Ga gewoon als inkoper of als contractmanager of als duurzaamheidsadviseur, loop eens een keer binnen bij de afdeling ICT en zeg: Hé, weten jullie dat er ook duurzame oplossingen zijn? En dan ben ik wel benieuwd wat voor antwoorden er komen. En tegen welke restricties er dan aangelopen wordt. Bijvoorbeeld, heeft het met geld te maken, heeft het met technische oplossingen te maken? Dan denk ik dat je als duurzaamheidsadviseurof als contractmanager met verstand van duurzaamheid eigenlijk die eerste stap kunt zetten om die verandering te maken. Ik denk dat de bereidheid van onze collega's van de afdeling ICT best wel groot is.

JOHAN: Ik deel je beeld eigenlijk wel. Ik zie in ieder geval, het is nooit onwil. Dat is überhaupt nooit een reden. Wat je ziet is dat er vaak heel veel andere belangen spelen of andere krachten actief zijn die een bepaalde richting vragen. Ik herken ook wel wat je zegt, in de praktijk, hoe je dat zou kunnen oplossen.
Ik denk dat dialoog heel belangrijk is, wat je al schetst. Wat wij ook weleens hebben toegepast zijn in voorbereiding op kooptrajecten heel veel gesprekken over: Als we nu kijken naar ICT, als we kijken naar hardware, als we kijken naar specifieke productgroepen, of het de datacenterapparatuur is of werkplekken, hoe kunnen we duurzaamheid een plek geven? Welke beleidsaspecten hebben we mee te maken, maar ook, welke kansen zien we op dit gebied voor dit specifieke product of dit type dienstverlening. En daarbij de ICT'er meenemen of een gezamenlijk gesprek voeren over: Welke kansen zijn er? Liggen die op het gebied van CO2-reductie of op het gebied van klimaat? Kunnen we iets doen met het voorkomen van grondstofverbruik of willen we naar zero-emissievervoer toe rond jullie dienstverlening? Dat zijn vragen die je aan elkaar kunt stellen. Kan dit, mag dit... en hoe kunnen we dit eventueel realiseren? Ik denk dat daar een heel belangrijk punt ligt, denk ik, in het hele geheel. 
ALBERT: Ja, het lijken nu twee echt aparte werelden, de wereld van de ICT en de techniek en dan heb je een soort horde die je moet nemen, namelijk: Voor ik m'n producten of diensten heb, moet ik nog langs de jongens en meisjes van Inkoop. Maar als die nou eens gaan samenwerken en de Inkoop en de duurzaamheidsadviseurs zeggen: Er is ook een duurzame oplossing, kun je daar ook eens naar kijken?
Dat zou volgens mij helpen in de versnelling van de verduurzaming van het ICT-landschap binnen de Rijksoverheid.

JOHAN: Ja, ik denk het ook. Ik ben het helemaal met je eens. Ik denk ook dat het besef er moet zijn dat we allemaal voor dezelfde organisatie werken. We streven met z'n allen dezelfde doelen na. We zijn geen tegenstanders van elkaar. We zijn medestanders, we willen hetzelfde realiseren. Ik denk dat het belangrijk is om in gesprek te blijven over dit soort onderwerpen. En te laten zien dat je er beiden mee bezig bent.

ALBERT: Ja, dat is denk ik een heel haalbare stap, ook. Gewoon, nodig je collega's een keer uit voor een gesprek. En zeg: Ik heb een beleid uit te voeren, 'Inkopen met impact', weet je wel wat dat is, en weet je hoe jij daar een rol in kunt spelen? En weet je wat er allemaal mogelijk is op het gebied van duurzaamheid? Er zijn ecolabels, er zijn third party auditors die kijken naar de duurzaamheid van een bedrijf, maar ook de fabrikanten bieden al duurzame oplossingen. Ik denk door gewoon de eerste stap te zetten, het gesprek te voeren daarover, dat al heel veel gewonnen is.

JOHAN: Ja. En ik denk ook dat heel veel mogelijke tegenstellingen, het gevoel hebt dat er tegenstellingen zijn, dat die meestal er niet zijn. Dat je gewoon net iets anders naar hetzelfde onderwerp kijkt. Ik denk dat het belangrijk is om elkaar te blijven vinden op dat vlak. Inderdaad, wat je zegt, zoek elkaar op, ga in gesprek. Organiseer workshops of sessies. Praat in ieder geval echt met elkaar en laat ook zien wat je wilt. Welke kant je uit wilt en welke ambities je wilt realiseren.
Als je op die manier elkaar goed kunt vinden, wat jij net zegt, ik denk dat dat belangrijk is, dan kun je
de grootste winst boeken die je maar wilt.

(Outro met abstracte beelden en korte eindtune.)

(In beeld verschijnt de tekst:
microlearnings
Duurzaamheid)

(Het laatste beeld bevat het logo van de Rijksoverheid met daaronder de tekst:
Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO))