Waar moeten we op letten bij de inkoop van producten?

De functionele uitvraag is het juiste pad om te volgen. Daar kun je kijken naar innovatieve oplossingen en duurzame elementen daarin. In de dagelijkse praktijk zijn de meeste uitvragen nog steeds technisch van aard. Dus dan weet men eigenlijk al wat men wil hebben. Een mooie verandering voor dit dilemma zou kunnen zijn dat de ICT'er met de markt maar ook met de inkopers meedenkt hoe een technische uitvraag ook functioneel zou ingevuld kunnen worden.

ALBERT EN JOHAN_5

(Intro met abstracte beelden met daaronder een korte begintune.)

(In beeld verschijnt de tekst: 
microlearnings
Duurzaamheid)

(Twee mensen zitten tegenover elkaar in een verder lege kantoorruimte en starten het gesprek: 
de heer Johan Rodenhuis begint, de heer Albert Geuchius reageert.)

(In beeld verschijnt de tekst:
Johan Rodenhuis
adviseur Duurzaamheid, Categorie ICT Werkomgeving Rijk, Ministerie van EKZ)

JOHAN RODENHUIS: Als we kijken naar de dagelijkse praktijk rondom de inkoop van producten, zijn er dan ook specifieke elementen waar je op moet gaan letten? Bijvoorbeeld wetgeving?

(In beeld verschijnt de tekst:
Albert Geuchies
contractmanager categorie Datacenters, Ministerie van OCW)

ALBERT GEUCHIES: Ja. We hebben als inkooporganisatie te maken met de aanbestedingswet. En zonder daar nu heel diep op in te gaan, wil ik toch nog een aantal zaken noemen, die denk ik wel heel belangrijk zijn om te weten. Dan hebben we het over de functionele uitvraag: Je wil eigenlijk een oplossing. Of de technische uitvraag: Je weet eigenlijk al wat je wil hebben en je wil vaak een merk hebben, omdat je al meerdere producten van dat merk hebt staan. Maar als we het dan hebben over duurzaamheid en een duurzame oplossing, dan is een functionele uitvraag wel het juiste pad om te volgen. Daar kun je kijken naar innovatieve oplossingen, je kunt kijken naar duurzame elementen daarin. En wat ik in de dagelijkse praktijk zie, is dat de meeste uitvragen en dat is ook wel logisch, nog steeds technisch van aard zijn. Dus dan weet men eigenlijk al wat men wil hebben. Een mooie verandering voor dit dilemma zou kunnen zijn dat de ICT'er met de markt maar ook met de inkopers meedenkt hoe een technische uitvraag ook functioneel zou ingevuld kunnen worden.

JOHAN: Ik zie dezelfde spanning, of uitdaging kun je het beter noemen, denk ik, die zie je ook wel ontstaan bij werkplekhardware. Ik kan me voorstellen dat het bij datacenters nog veel complexer is,
als je functioneel gaat aanbesteden, omdat er natuurlijk vaak een bepaalde mate van afhankelijkheid is, wat je net ook schetst. Maar wat je bij werkplekapparatuur ziet, is dat het heel veel commodity's zijn. En die lenen zich heel goed voor functioneel aanbesteden. Op die manier zie je ook dat je de meest duurzame producten kunt selecteren. Waarbij je, als je daar, merkgebonden uitvraag, heel vaak zie je dat dan voor product A van merk X gekozen wordt, terwijl product B eigenlijk beter is en veel duurzamer en uiteindelijk dezelfde kwaliteit levert. Dat is natuurlijk wat je wilt realiseren. Je wilt natuurlijk als ICT'er ook bijdragen aan de doelstelling van het Rijk. En op die manier kun je dat veel beter doen, door functioneel aan te besteden en de markt een oplossing aan te laten bieden die aansluit bij wat je qua duurzaamheid wilt. 

ALBERT: Ja. Daarin is het belangrijk dat Inkoop en ICT goed gaan samenwerken.

JOHAN: Daar sluit ik me absoluut bij aan. Daar missen we elkaar wel eens. Niet dat we dat bewust doen, natuurlijk. Dat is meer een proces wat misschien al die jaren een beetje zo gegroeid is. Maar ik denk, hoe meer we gaan samenwerken, hoe beter we elkaar kunnen helpen, om die doelstellingen te realiseren. En dat is wat we willen bereiken.

(Outro met abstracte beelden en korte eindtune.)

(In beeld verschijnt de tekst:
microlearnings
Duurzaamheid)

(Het laatste beeld bevat het logo van de Rijksoverheid met daaronder de tekst:
Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO))