Wat voor mogelijkheden heb je als architect of als solution builder?

Er zijn veel mogelijkheden, zoals energiezuinigheid. Dus welke apparatuur koop ik, de meest energiezuinige apparatuur en leg ik het accent ook op de juiste apparatuur? Als je kijkt naar CO2 kun je denken aan compensatie van je CO2-uitstoot. Denk niet alleen na over koop, maar kies je voor een langere lifecycle? Dat kan gigantisch schelen in de CO2-uitstoot. Of kies je voor ontdubbeling van devices? Je zou ook nog verder kunnen denken in termen van logistiek en transport. Ga goed forecasten. Naast een tijdige levering zorgt het er ook voor dat je op een duurzamere manier het transport in Europa kan doen.

ALBERT EN JOHAN_4

(Intro met abstracte beelden met daaronder een korte begintune.)

(In beeld verschijnt de tekst: 
microlearnings
Duurzaamheid)

(Twee mensen zitten tegenover elkaar in een verder lege kantoorruimte en starten het gesprek: 
de heer Albert Geuchius begint, de heer Johan Rodenhuis reageert.)

(In beeld verschijnt de tekst:
Albert Geuchies
contractmanager categorie Datacenters, Ministerie van OCW)

ALBERT GEUCHIES: Maar Johan, als je het als ICT'er hebt over duurzaamheid, wat voor mogelijkheden heb je dan als architect of als solution builder?

(In beeld verschijnt de tekst:
Johan Rodenhuis
adviseur Duurzaamheid, Categorie ICT Werkomgeving Rijk, Ministerie van EKZ)

JOHAN RODENHUIS: Je hebt denk ik best veel mogelijkheden als je gaat kijken naar verschillende thema's. Als je kijkt naar klimaat, kun je nadenken over energiezuinigheid, dus wat voor apparatuur koop ik, of de meest energiezuinige apparatuur en leg ik het accent ook op de juiste apparatuur? Er zijn bijvoorbeeld keurmerken voor energiezuinigheid op dat vlak. Als je kijkt naar CO2 zou je ook nog kunnen denken aan compensatie van je CO2-uitstoot. Het is een eerste stap, dat is geen oplossing,
maar het kan wel tijdelijk het effect van je aankoop verminderen. En ik denk, als we verder kijken naar aspecten, denk ik, zijn dat ook van: Denk niet alleen na over koop, maar ook over: Hoe ga je met producten om? Kies je voor een langere lifecycle? Dat scheelt gigantisch in de CO2-uitstoot. Of kies je voor ontdubbeling van devices? Dus denk bijvoorbeeld aan: Gebruik je een werk-device ook privé of gebruik je een privé-device werkgerelateerd? In beide gevallen scheelt het 50 procent CO2-uitstoot.
Je zou ook nog verder kunnen denken in termen van logistiek en transport. Ga goed forecasten. Naast een tijdige levering zorgt het er ook voor dat je op een duurzamere manier het transport in Europa kan doen. Betekent dat het niet per vliegtuig hoeft. Je kan ook denken aan zero-emissietransport binnen Europa en het gebruik van logistieke hubs binnen Nederland om die footprint te reduceren.

ALBERT GEUCHIES: Ja. Ja, ik denk dat dat naast energiebesparing natuurlijk ook, dan kom ik op mijn onderwerp, de internationale sociale voorwaarden. Hoe zit het met de mensenrechten in de voortbrengingsketen? Al de ICT wordt natuurlijk gemaakt door mensen, en geassembleerd, vaak in Azië. Op het moment dat wij bewuster gaan nadenken van: 'Hebben wij het product wel nodig?'
Dat is denk ik vooral ook een vraag die gesteld moet worden, maar als we het dan weten, dat we dan ook nadenken over: Wanneer hebben we het nodig? Hoe eerder we het weten, hoe minder druk
er ook op die voortbrengingsketen komt. En dan kun je ook nog weer keuzes maken, zoals jij zegt, in transport. Ik denk dat het allemaal bijdraagt aan een duurzamer ICT-landschap.

JOHAN RODENHUIS: Ja. Ik herken helemaal wat je zegt. Goed dat je het accent nog even legt op bijvoorbeeld het bewust consumeren. Ga voor jezelf na: Hebben we deze apparatuur echt nodig?
Kunnen we het ook op een andere manier doen? En als je die keuzes allemaal hebt afgewogen, ga dan pas kijken naar de koopcyclus. Dan heb je in ieder geval het besluit al genomen: We gaan iets kopen.
Maar denk daarvoor ook na over dit soort belangrijke elementen die jij net al aangeeft.

(Outro met abstracte beelden en korte eindtune.)

(In beeld verschijnt de tekst:
microlearnings
Duurzaamheid)

(Het laatste beeld bevat het logo van de Rijksoverheid met daaronder de tekst:
Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO))