Welke rol heeft de ICT-er in de dialoog met de markt?

De ICT'er heeft een prominente rol in de gesprekken met de markt. Die gesprekken gaan over meestal over solutions. En hoe mooi zou het zijn als de ICT'er naast schaalbaarheid, beveiliging, andere dimensies van de ICT, het ook gaat hebben over duurzaamheid? Dan gaat het gesprek met de markt niet alleen over techniek, maar ook over duurzaamheid.

ALBERT EN JOHAN_3

(Intro met abstracte beelden met daaronder een korte begintune.)

(In beeld verschijnt de tekst: 
microlearnings
Duurzaamheid)

(Twee mensen zitten tegenover elkaar in een verder lege kantoorruimte en starten het gesprek: 
de heer Johan Rodenhuis begint, de heer Albert Geuchius reageert.)

(In beeld verschijnt de tekst:
Johan Rodenhuis
adviseur Duurzaamheid, Categorie ICT Werkomgeving Rijk, Ministerie van EKZ)

JOHAN RODENHUIS: Dan komen we bij een heel mooi onderwerp. De dialoog met de markt, de relatie met de markt. Welke rol zie jij daarin weggelegd voor 'n ICT'er?

(In beeld verschijnt de tekst:
Albert Geuchies
contractmanager categorie Datacenters, Ministerie van OCW)

ALBERT GEUCHIES: De ICT'er heeft daar denk ik een prominente rol. Want de gesprekken tussen de ICT'ers en de markt, die vinden plaats. Die hebben het over oplossingen, die hebben het over solutions.
Dat is een Engels woord voor oplossingen, maar vaak wordt in die wereld ook wel dit soort taal gebezigd. En hoe mooi zou het zijn als de ICT'er naast schaalbaarheid, beveiliging, andere dimensies van de ICT, het ook gaat hebben over duurzaamheid? Dan is het gesprek met de markt niet alleen
over techniek, maar ook over duurzaamheid. En de ICT kan best de vraag stellen van: Is het naast een veilige of een schaalbare oplossing ook een duurzame oplossing? En wat kan jij doen als markt?

JOHAN: Ja. Nee, ik sluit me daar bij aan. Ik denk... De vraag stellen is al een heel belangrijke ontwikkeling, denk ik. En het laat zien dat je verder denkt dan alleen die elementen. En wat ik ook heel mooi vind, is dat op het moment dat je het de markt vraagt, ze vanzelf komen met verschillende oplossingen die ze kunnen bieden. Heel vaak zie je ook al dat de markt verder is dan je wellicht in eerste instantie denkt. Er worden heel veel verschillende duurzamere oplossingen al aangeboden. En op die manier bied je ook partijen de mogelijkheid om zich te kunnen onderscheiden op bepaalde vlakken. En het zou natuurlijk fantastisch zijn, ICT'ers zijn natuurlijk gepassioneerd op het gebied van techniek, passie voor innovatie. Het zou fantastisch zijn als je daarnaast als ICT'er ook duurzaamheid sterker naar voren brengt en daar met net zoveel passie over praat. Ik denk, als dat gebeurt, en het gesprek met de markt wordt op die manier vormgegeven, ik denk dat je weer naar een next level gaat.

ALBERT: Ja, ik denk dat de conclusie dan is, dat de ICT'er een rol in dat gesprek over duurzaamheid heeft en die rol volgens mij heel goed kan vertegenwoordigen.

(Outro met abstracte beelden en korte eindtune.)

(In beeld verschijnt de tekst:
microlearnings
Duurzaamheid)

(Het laatste beeld bevat het logo van de Rijksoverheid met daaronder de tekst:
Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO))