Inclusie

Wij zijn er als overheid voor iedereen. Mensen hebben geen keus naar wie ze toe gaan. Als ze een paspoort of huurtoeslag willen aanvragen, moeten ze bij ons zijn. Dat geeft een grote verantwoordelijkheid voor de systemen die we bouwen. Iedereen moet daar gebruik van kunnen maken.
Daarom is inclusie erg belangrijk. We moeten niet mensen digitaal vaardig maken...maar de websites en systemen mensvaardig maken.

*Muziek* 

Beeldtekst: Microlearnings.
Bruikbaarheid.

MARGOT LAGENDIJK – UX-ONDERZOEKER, MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN: 
Wij zijn er als overheid voor iedereen.
Mensen hebben geen keus naar wie ze toe gaan.
Als ze een paspoort of huurtoeslag willen aanvragen, moeten ze bij ons zijn.
Dat geeft een grote verantwoordelijkheid voor de systemen die we bouwen.
Iedereen moet daar gebruik van kunnen maken.

Beeldtekst: Overheidsdiensten mensvaardiger maken.

MARGOT LAGENDIJK:
Daarom is inclusie erg belangrijk.
We moeten niet mensen digitaal vaardig maken maar de websites en systemen mensvaardig maken. 
De situaties waarin mensen zitten, kunnen ook tijdelijk zijn.
Je kan bijvoorbeeld een visuele beperking hebben door blindheid maar dat kan ook tijdelijk zijn bijvoorbeeld als je buiten in de zon staat en het scherm niet kan lezen.
Bij inclusie is het ook belangrijk om te kijken naar taal.
Mensen kunnen bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet goed spreken maar als jij in een situatie zit waar veel stress is bijvoorbeeld door een scheiding of doordat je partner overleden is ben je ook niet meer in staat om die taal goed te verwerken.
Het is dus belangrijk om de systemen en de websites zodanig te maken dat het voor iedereen eenvoudig is.

Beeldtekst: Voor iedereen eenvoudig is, ongeacht situatie.

MARGOT LAGENDIJK:
Dat helpt ons allemaal, ongeacht de situatie waarin we zitten.
De uitgangspunten van Gebruiker Centraal kunnen daarbij helpen.

Beeldtekst: De principes van Gebruiker Central:
Zet de gebruiker central.
Gebruiker moet tevreden zijn.
Eenvoudig
Feiten en geen aannames
Deel je kennis

MARGOT LAGENDIJK:
De eerste is: Zet de gebruiker altijd centraal.
Wees pas tevreden als de gebruiker dat is.
Test het dus altijd, want je weet pas of een gebruiker tevreden is als je hebt gezien dat die tevreden is.
Zorg ook dat je het eenvoudig maakt. 
Sommige dingen zijn complex maar dat wil nog niet zeggen dat je het systeem complex moet maken. 
En ga uit van feiten. 
Doe geen aannames, check op aannames.
Maar test altijd en kijk wat de feiten zijn.
En als laatste: Deel ook je ervaringen met anderen.
We kunnen allemaal van elkaar leren over hoe je dit soort systemen zo inclusief mogelijk kan maken.

Beeldtekst: ledereen is gebaat bij mensvriendelijke diensten.

MARGOT LAGENDIJK:
Want wij zijn er als overheid voor iedereen en we hebben een grote verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen die systemen kan blijven gebruiken.

*Muziek speelt en eindigt* 

Beeldtekst: Microlearnings.
Bruikbaarheid.
Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO).