De richtlijnen van de Web Content Accessibility Guidelines

Bij een onderzoeksbureau testen we op digitale toegankelijkheid door middel van de richtlijnen Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Dit is een internationale standaard die ook opgenomen is in de Europese wetgeving. Als onderzoeker test je een website, app of pdf of een ander digitaal product aan vijftig succescriteria.

*muziek speelt*

Beeldtekst: microlearnings Toegankelijkheid

Vrouw praat aan tafel

LOTTE BIJL - TECHNISCHE EN GEBRUIKSONDERZOEKER BIJ STICHTING ACCESSIBILITY:
In deze video gaan we iets vertellen over digitale toegankelijkheid en hoe we die toetsen bij een onderzoeksbureau. 
Mijn naam is Lotte Bijl, ik ben expert Digitale Toegankelijkheid voor Stichting Accessibility. Bij een onderzoeksbureau testen we op digitale toegankelijkheid door middel van de richtlijnen Web Content Accessibility Guidelines. 

Beeldtekst: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

LOTTE BIJL:
Dit is een internationale standaard die ook opgenomen is in de Europese wetgeving. Als onderzoeker test je een website, app of pdf of een ander digitaal product aan vijftig succescriteria. Dit is opgedeeld in vier principes:

Beeldtekst: Waarneembaarheid, bruikbaarheid, begrijpbaarheid, robuustheid

LOTTE BIJL:
Waarneembaarheid, bruikbaarheid, begrijpelijk en robuust. Ik ga je nu iets vertellen over de individuele principes. 

Beeldtekst: Principe 1 
Is alles op de website waarneembaar?

LOTTE BIJL:
Bij waarneembaarheid kijken we of alles waarneembaar is voor de gebruiker. Ook als deze mogelijk een beperking heeft, zoals een auditieve of visuele beperking. Bij kleurcontrast bijvoorbeeld is het van belang dat alles een goed contrast heeft voor iemand die mogelijk kleurenblind is of het contrast niet goed kan zien. Ook is het van belang dat schermlezers knoppen goed kunnen voorlezen. Bijvoorbeeld wanneer een knop een icoon bevat, moet deze ook een alternatieve tekst bevatten. Maar denk ook aan ondertiteling. Kan iemand met een auditieve beperking ook de video waarnemen? Principe twee is bruikbaarheid. 

Beeldtekst: Principe 2
Is alles bruikbaar voor iedereen?

LOTTE BIJL:
Is het bruikbaar voor iedereen? Ook als je bijvoorbeeld geen muis kunt bedienen, maar enkel een toetsenbord kunt bedienen. Is dan alles ook goed bereikbaar? En zijn de focusranden bijvoorbeeld goed zichtbaar voor deze gebruiker? Principe drie is begrijpelijk. 

Beeldtekst: Principe 3
Is alles begrijpelijk vormgegeven, zijn er duidelijke instructies?

LOTTE BIJL:
Is de website bijvoorbeeld goed vormgegeven en zijn er begrijpelijke teksten gebruikt? Je kunt je voorstellen dat sommige formulieren een duidelijke instructie nodig hebben om een persoon te helpen om het formulier op te sturen. Denk bijvoorbeeld aan duidelijke foutmeldingen wanneer iemand het formulier wellicht leeg of foutief heeft ingevuld. En als laatste principe: 

Beeldtekst: Principe 4
Is de website robuust ontwikkeld?

LOTTE BIJL:
Is de website robuust gebouwd? Kan de website juist gepresenteerd worden door middel van hulpsoftware aan de eindgebruiker? Dat betekent dat een knop misschien aan de voorkant kan lijken als een knop maar dat hij ook aan de achterkant goed gebouwd is als knop zodat schermleessoftware dit ook goed kan presenteren aan de gebruiker. Maar ook dat er geen fouten in de code zitten. Het testen levert een rapport op waarin de succescriteria binnen de WCAG goed- of afgekeurd zijn.

De meeste problemen kunnen met de nodige technische kennis makkelijk opgelost worden. Maar daarmee heb je nog niet…

Beeldtekst: Vergeet niet de behoeften van je gebruikers mee te nemen in het gebruikersonderzoek

LOTTE BIJL:
…alle behoeftes van een gebruiker meegenomen. Want als iets toegankelijk is, wil dat nog niet zeggen dat de persoonlijke behoeftes van een gebruiker ook zijn meegenomen. Omdat elke gebruiker andere wensen heeft bij het gebruik van een website of app, is het belangrijk dat deze ook worden meegenomen in een gebruikersonderzoek.

*muziek speelt*

Beeldtekst: microlearnings Toegankelijkheid

Logo Rijksoverheid verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO).