Wat heeft de BAR-organisatie gedaan om het proces zo goed op poten te krijgen?

We zijn twee sporen gaan bewandelen. We hebben het aangepakt als project. Eerste spoor was het inventariseren van de omvang. Hoeveel websites, hoeveel pdf-documenten. Tweede spoor was het aanhaken van de bestuurders en zorgen dat er structureel budget was.

*Muziek speelt*

Beeldtekst: microlearnings Toegankelijkheid

Twee mensen voeren een gesprek aan tafel 

CORINNE VAN DEN HEUVEL - PROJECTLEIDER DIGITALE TOEGANKELIJKHEID, BAR-ORGANISATIE: 
Ik ben Corinne van den Heuvel. Ik werk bij de BAR-organisatie.
Dat is een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Daar ben ik webcoördinator en projectleider
Digitale toegankelijkheid.

JEROEN HULSCHER - TOEGANKELIJKHEIDSEXPERT, LOGIUS: 
En ik ben Jeroen Hulscher, werkzaam bij Logius als toegankelijkheidsexpert. Wij doen de ondersteuning van overheidsinstanties in de transitie naar digitale toegankelijke dienstverlening. Dat deed ik voorheen zelf als programmeur
en later als adviseur. Ik doe dat nu veelvuldig in de ondersteuning naar overheidsinstanties en door de vele ervaring ken ik ook helaas de pijn die daar soms bij komt kijken. 
Ik ben heel benieuwd: wat hebben jullie gedaan om het proces zo goed op poten te krijgen en welke stappen zijn er gezet in het begin?


CORINNE VAN DEN HEUVEL:
We zijn twee sporen gaan bewandelen. We wisten dat we het aan moesten pakken als project. Dat was wel een beetje de conclusie, omdat het best wel groot was. Maar vervolgens moest er ook gewoon heel veel gedaan worden. 
Het laaghangend fruit, we moesten inventarisaties maken, dat het om websites ging, hoeveel pdf-documenten...
We hadden wel echt de trekkersrol. Vervolgens zijn we gaan zorgen voor die opdracht. Dat we het als project konden opstarten.

Beeldtekst: Begin met projectmatige inventarisatie en zoek steun bij bestuurders

CORINNE VAN DEN HEUVEL:
En de bestuurders aangehaakt en zorgen dat er dus structureel budget zou komen. In het begin was dat met vallen en opstaan. Van: wie moet nu wat doen? Een ander traject is de bewustwordingssessie, 
of eigenlijk het bewustwordingstraject binnen de organisatie. Je hebt dus heel veel collega's die ermee te maken hebben, maar die kennen dit onderwerp niet. Zij moeten echt wel weten: wat moet ik dan doen?

Beeldtekst: Bewustwording van nut en noodzaak is essentieel

CORINNE VAN DEN HEUVEL:
Als ze niet nut en noodzaak weten, dan gaat het ook nooit landen en gaan ze ook niet in actie komen. 

JEROEN HULSCHER:
Je geeft aan: het continu promoten, dat zien wij ook wel echt als cruciale factor. Je ziet het vaak wegebben weer. Dus dat is een goede tip, denk ik. 
Die vele trajecten die jullie tegelijkertijd hebben: Hoe groot is het team, welke profielen zijn nodig in jouw beleving?

CORINNE VAN DEN HEUVEL:
Eigenlijk dus diverse rollen. Een inkoper, een jurist, een communicatiemedewerker, een beleidsmedewerker, die zijn daar eigenlijk allemaal bij betrokken. 
Het webteam heeft daarin wel de regie. We betrekken zo steeds meer collega's erbij.

JEROEN HULSCHER:
Ja. En wat we natuurlijk ook zien, is dat er vaak een beeld heerst van het eindexamen digitale toegankelijkheid. Dat komt ook nog een beetje vanuit de periode Waarmerk drempelvrij, 
waarin je met z'n allen toewerkte naar het moment van toegankelijk kunnen zijn. Een hardnekkig beeld. Jij beschrijft eigenlijk dat continue verbetertraject. Dat is ook echt wel de manier om het goed te doen, volgens mij. 
Het is ook geen vinklijstje. Wat is jullie grootste uitdaging op dit moment? Zeg geen pdf, alsjeblieft.

CORINNE VAN DEN HEUVEL:
Ja, dat is eigenlijk wel het grootste probleem. Ja. Nou, probleem... Is het een probleem? Het is wel een probleem. De pdf-problematiek.
Het is gewoon een lastig, technisch verhaal om pdf toegankelijk te maken, als je het van Word overzet naar pdf. Dan gaat er in de code heel veel niet goed. 
Dat merken we ook bij leveranciers, die hebben hier ook heel veel moeite mee. En die zijn eigenlijk nu wel een beetje aan zet.

JEROEN HULSCHER:
Ja, ja. Dat zien wij ook echt wel vanuit Logius, maar ook vanuit Binnenlandse Zaken. De leveranciers, daar moet de druk wel echt een beetje worden opgevoerd de komende periode. 
Dus dat heeft ook wel echt onze aandacht. Boor de pdf-documenten zijn we ook wel in een redelijk vergevorderd stadium aan het kijken naar alternatieven.
We hopen dat we daar begin 2023 wat meer informatie over kunnen delen. Dus hou ook vooral onze nieuwsbrief voor digitoegankelijk in de gaten.

Beeldtekst: Meld je aan voor de nieuwsbrief van digitoegankelijk.nl

JEROEN HULSCHER:
Ten slotte, heb je nog enkele korte tips die de kijkers kunnen helpen om succesvolle stappen te zetten in hun eigen organisatie? 

CORINNE VAN DEN HEUVEL:
Ja, ik heb zeker tips: Doe het niet alleen. Betrek je collega's erbij.

Beeldtekst: Houd iedereen betrokken

CORINNE VAN DEN HEUVEL:
Ik denk dat dat het belangrijkste is wat we nu de afgelopen jaren hebben geleerd. Als je het bij het webteam houdt of communicatie, dan komt het niet van de grond. 
Die centrale sturing, dus de regie houden op wat er allemaal gebeurt in de organisatie...

Beeldtekst: Centrale sturing van het proces

CORINNE VAN DEN HEUVEL:
op de inventarisaties, op dat pdf-vraagstuk, dat is een hele belangrijke, en blijf het onder de aandacht brengen.

Beeldtekst: Blijf digitoegankelijkheid onder de aandacht brengen

CORINNE VAN DEN HEUVEL:
En ik denk dat wel misschien de belangrijkste tip is: Begin gewoon, begin morgen. Kijk wat je kan doen
en iedere dag dat je het beter doet, is mooi meegenomen.

Beeldtekst: Begin met elke dag iets beter te maken

*muziek speelt*

Beeldtekst: microlearnings Toegankelijkheid 

Beeldmerk Rijksoverheid verschijnt in beeld
Beeldtekst: Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, 
de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO).