Wat is essentieel voor het slagen van digitale toegankelijkheid?

Essentieel is de borging. In die zin: een interne toezichthouder die met digitale toegankelijkheid aan de slag gaat, de vriendelijke waakhond als het ware. Dat als je na de projectfase, alle fases hebt doorlopen van inzicht: wat is het, wat moeten we ermee. Als je die fase hebt doorlopen, dan staat het eigenlijk pas. Dan moet je toezicht gaan houden en monitoren, rapporteren naar digitale toegankelijkheid.

*Muziek speelt*

Beeldtekst: Microlearnings Toegankelijkheid

Twee mensen voeren een gesprek aan tafel 

MARLIES KLOOSTER - PROJECTLEIDER AANJAAGTEAM DIGITALE TOEGANKELIJKHEID, VNG:
Hai, ik ben Marlies Klooster, projectleider van het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid van de VNG. 
En ik ben vandaag in gesprek met Alwin Bodo, Accessibility Officer bij ICTU.

ALWIN BODO - PROJECTMANAGER/ACCESSIBILITY OFFICER (AO), ICTU:
Ja, inderdaad. Alwin Bodo, projectmanager en Accessibility Officer bij ICTU.
En we houden ons allebei bezig met digitale toegankelijkheid, hè?

MARLIES KLOOSTER: 
Precies. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, Alwin: Wat zie jij als essentieel voor het slagen van digitale toegankelijkheid?

ALWIN BODO:
De borging. 

Beeldtekst: Borging is een van de succesfactoren

ALWIN BODO:
Borging digitale toegankelijkheid in die zin: Een interne toezichthouder die met digitale toegankelijkheid aan de slag gaat, de vriendelijke waakhond als het ware.
Dat als je na de projectfase, alle fases hebt doorlopen van inzicht in: wat is het, wat moeten we ermee, als je die fase hebt doorlopen, dan staat het eigenlijk pas.
Dan moet je toezicht gaan houden en monitoren, rapporteren naar digitale toegankelijkheid. Belangrijk blijft en gevonden wordt voor de inclusieve dienstverlening...

Beeldtekst: Digitoegankelijkheid maakt inclusieve dienstverlening mogelijk.

ALWIN BODO:
waar we voor aan de lat staan: Mensen met een functiebeperking ondersteunen.

MARLIES KLOOSTER: 
En als je kijkt naar jouw werkzaamheden binnen ICTU, met wie werk jij dan samen?

ALWIN BODO:
Wat we binnen ICTU hebben gedaan, is dat we digitale toegankelijkheid een compliancy factor hebben gemaakt.

Beeldtekst: Beschouw digitale toegankelijkheid als compliance factor naar het voorbeeld van o.a. privacy en security

ALWIN BODO:
In vergelijking met wat de FG doet of de CISO doet of de bedrijfsjurist doet in het kader van het inkopen en rechtmatig aanbesteden. 
We hebben een compliancy team, een board, onder leiding van de directeur Bedrijfsvoering. Zo heb je dus in alle lagen het management betrokken, het hoger management betrokken. 
Vanuit al die functies en rollen wordt toezicht gehouden op naleving van wet- en regelgeving, wat dus belangrijk voor ons is voor de bedrijfsvoering, maar ook onze exposure naar buiten.

MARLIES KLOOSTER: 
Dit klinkt als vrij goed structureel ingericht, maar ik kan me voorstellen dat het toch ook wel soms nog een struggle is.

ALWIN BODO:
Het was, zeker de projectfase was een behoorlijke struggle omdat je... Het was nieuw, want we zijn in 2018 begonnen met het inbedden. 
En dan krijg je toch wel weerstand. Wat is het? Wat moeten we ermee? Zijn er mensen met een beperking binnen ons klantenbestand?

MARLIES KLOOSTER: 
O, dat werd ook gewoon gevraagd?

ALWIN BODO:
Ja. Braafste jongen of meisje van de klas zijn, moet dat nou? Je krijgt toch wel veel van dat soort reacties. En je moet toch ergens beginnen en op sentiment reageren, 
want bij ICTU werken we aan de digitale overheid, dan is zo'n missie een no-brainer in die zin. Ja, je hoort het gewoon te doen. 
En door continu dat te herhalen heeft het wel geholpen om dat in het systeem, in het DNA van de organisatie te krijgen. 

Beeldtekst: De kracht van herhaling helpt bij bewustzijn creëren

ALWIN BODO:
Maar het is een kwestie van lange adem, het is wel trekken.

MARLIES KLOOSTER: 
Maar ik heb ook begrepen dat je er wel in bent geslaagd een soort prioritering aan te brengen in wat er gebeurt.

ALWIN BODO:
Ja, in eerste instantie was de focus extern gericht. Want een projectorganisatie van en voor de overheid, websites en applicaties, 
zeg maar digitale kanalen die we in opdracht ontwikkelen en beheren, dat daar eerst de focus was. 
Kwaliteit en naleving van wet- en regelgeving, wat gewoon belangrijk is. Dus daar was onze focus. En we zijn langzaam intern aan het oriënteren.

Beeldtekst: Focus van extern naar intern

ALWIN BODO:
Onze kantoorautomatisering aanpakken, de documenten waar we mee werken, templates aanpassen. Wat heeft geholpen, is ook het opleiden van collega's.
We werken aan ICT-voorzieningen, we doen onderzoeken, we schrijven rapporten, rapporten die extern ergens op een site gepubliceerd worden 
en die moeten ook digitaal toegankelijk zijn. Dus door te trainen...

Beeldtekst: Bied trainingen en cursussen aan 
Zorg continu voor awareness

ALWIN BODO:
workshop awareness, al dat soort zaken op te pakken en interne ambassadeurs hebben die dat dus verspreiden, werkt het. Ik ben ook blij met de recente ontwikkelingen,
de stappen die BZK zet in samenwerking met VNG Realisatie, waar jij van bent, ICTU, het programma Inrichting toezicht digitale toegankelijkheid of Gebruiker Centraal of Digitale Overheid, 
en ik hoop dat die trend zich doorzet.

*Muziek speelt*

Beeldtekst: microlearnings Toegankelijkheid

Beeldmerk Rijksoverheid verschijnt in beeld
Beeldtekst: Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, 
de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO)