08 juni Gesprek over data en ethiek: Arendt ontmoet Asimov

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Amsterdam-Sloterdijk | SPARK recht tegenover het station

Zet in mijn agenda

Een bijeenkomst over zelf nadenken in een wereld waar keuzes in de inrichting van applicaties steeds meer het werk bepalen. Binnen de rijksoverheid beheren duizenden ambtenaren allerlei software en de instellingen daarbinnen. Hoe houd je in de dagelijkse praktijk van dat vak je ethisch kompas in de gaten? Deze middag staat in het teken van die vraag, waarbij we zowel het gedachtegoed van filosoof Hannah Arendt als dat van sciencefiction-schrijver Isaac Asimov gebruiken als uitgangspunten voor een goed gesprek.

Over de bijeenkomst

Gespreksleider is Piek Visser-Knijff. Zij is filosoof en haar bedrijf ‘Filosofie in actie’ richt zich sinds 2013 op data-ethiek, ethiek & technologie en privacy. Onder leiding van Piek gaan beheerders van applicaties, digitale platforms en datastromen met elkaar in gesprek over ethiek op de werkvloer en de ruimte die daarvoor is.

Doelgroep bijeenkomst

Speciaal (maar niet alleen) voor beheerders van applicaties, digitale platforms, datastromen, etc.

Aanmelden en meer informatie

Je kunt je per e-mail aanmelden via: hannaharendtpodium@rijksoverheid.nl. (bij te veel aanmeldingen, is er voorrang voor mensen die beroepsmatig met het onderwerp bezig zijn).

Kijk voor meer informatie over het Hannah Arendt Podium de website