08 november Webinar: De Digitale Toekomst van de Democratie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Via Online Seminar | Link na aanmelding

Onze samenleving heeft zich sterk ontwikkeld in de afgelopen eeuwen, dankzij de komst van allerlei soorten technologie. En dat zal zeker zo blijven, want er komt steeds nog nieuwe (digitale) technologie bij. Hoe beïnvloedt dat onze democratie?

Portretfoto van Rudy van Belkom
Beeld: ©Rudy van Belkom

Inhoud webinar

In het webinar op woensdag 8 november bespreekt Rudy van Belkom, directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, over de impact van technologie op onze samenleving. Hij laat zien hoe de Stichting door langetermijndenken tot scenario's komt. In gesprek met Rudy kijken we vervolgens naar digitalisering en de invloed van digitalisering op de democratie.

De Technologie Kieswijzer

In deze periode vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen ligt het voor de hand om ook te kijken naar de resultaten van de Technologie Kieswijzer, waar al meer dan 30.000 mensen gebruik van gemaakt hebben. Welke digitale uitdagingen liggen er voor ons? Hoe denken wij over de oplossingsrichtingen? En maken de politieke partijen daar voldoende werk van?

Gratis eBook voor eerste 40 aanmeldingen

Voor de eerste 40 deelnemers aan dit webinar ligt een exemplaar klaar van het eBook ’Alive and Clicking' van Rudy van Belkom.

Rudy van Belkom

Rudy van Belkom is directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT).  Momenteel doet hij namens STT onderzoek naar de impact van technologie op de toekomst van de democratie. Voor de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen ontwikkelde hij de Technologie Kieswijzer, een speciale stemhulp over tech gerelateerde onderwerpen zoals privacy, nepnieuws en de macht van Big Tech. Maar liefst 30.000 mensen maakten gebruik van deze stemhulp. Deze inzichten vormden de basis voor zijn nieuwe boek: ‘Alive and Clicking: Er is hoop voor de democratie’. Eerder onderzocht hij namens STT de toekomst van artificiële intelligentie (AI). Binnen dit onderzoek bracht hij 3 publicaties uit (waaronder ‘AI heeft geen stekker meer’) en ontwikkelde hij een Ethisch Ontwerpspel voor AI (‘Ethics Inc.’).

Marie Louise Borsje

Marie Louise is werkzaam bij de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO). Ze werkt aan een overheidsorganisatie die past bij de samenleving van nu, dat is de rode draad in haar loopbaan. Een eigentijdse overheidsorganisatie is digitaal vaardig, leert continu en zet vol in op ambtelijk vakmanschap.
 

Lykle de Vries

Lykle werkt ook bij RADIO en draagt op die manier graag zijn steentje bij aan het Digitaal Fitter maken van alle inwoners van Nederland, om te beginnen bij de collega’s van de Rijksoverheid. Dat gaat niet alleen over de inzet van software, maar juist ook over anders denken en doen, op een manier die past bij het werk van deze tijd, in plaats van de kantooromgeving uit de jaren ’70.

Aanmelden

Het webinar wordt technisch verzorgd door Online Seminar. Via de aanmeldlink kun je je bij hen registreren voor het webinar en ontvang je de benodigde informatie om het webinar te volgen op 29 november.

Beeld: ©RADIO
RADIO Webinar De Digitale Toekomst van de Democratie. 8 november 2023, 11:00-12:00 uur