Digitalisering

Digitalisering gaat over de overgang van informatie naar een digitale vorm, zodat die gebruikt kan worden door elektronische apparaten zoals computers. De term kan betrekking hebben op gegevens, op procedures of op de samenleving als geheel. Het is niet voor niks dat we dit overzicht beginnen met dit algemene, overkoepelende thema. Voor de overheid is digitalisering een belangrijk onderwerp. Niet alleen omdat we als overheid zelf onze digitaliseringsprojecten goed willen aanpakken, maar ook omdat we de verantwoordelijkheid hebben om, als dat nodig is, regels of kaders op te stellen om ervoor te zorgen dat digitalisering niemand uitsluit of discrimineert, dat de beginselen van onze democratische rechtsstaat gewaarborgd blijven en dat we de kansen die digitalisering biedt voor onze samenleving optimaal benutten.