Leergang: Digitale transitie voor beleidsmedewerkers

Om beleidsmedewerkers beter toe te rusten voor de digitale vraagstukken van morgen bieden we deze leergang over de digitale transitie aan. Leer hoe je digitalisering kunt toepassen in beleid of uitvoering daarvan.

Programma

In 4 tot 6 dagdelen gaan we in op thema’s als uitvoering, ketens en innovatie en beleid en opdrachtgeverschap. Naast de inzet van sprekers vanuit het eigen departement, de uitvoering en het werkveld, wordt er gebruik gemaakt van praktijkgerichte casuïstiek.

Wat leren de medewerkers?

Na afloop hebben de deelnemers inzicht in:

  • De contouren van de digitale transitie.
  • Goed opdrachtgeverschap bij (complexe) IT-opgaven.
  • De manier waarop het veld invulling geeft aan digitalisering.
  • Het belang van goede samenwerking tussen beleid en uitvoering.
  • Basisprincipes rondom privacy (AVG) en cybersecurity.
  • Waar je op moet letten bij beleidsvorming en het starten van een project.
  • Het belang van keteninformatisering en architectuur.

Huidige opdrachtgevers

Dit programma heeft RADIO ingevuld en uitgevoerd in opdracht van de ministeries van SZW, VWS, BZK, OCW, LNV en JenV. Wil je ook een opleiding op maat voor jouw team of organisatie. Laat het ons weten. We helpen je graag.

Contact

Heb jij een leervraag voor jouw team of organisatie? Denk je aan een opleiding op maat? Neem dan contact met ons op via radio@rijksoverheid.nl. We helpen je graag.