Artificiële Intelligentie en publieke waarden van de Kennisbank Openbaar bestuur

Artificiële intelligentie (AI) wordt op steeds meer terreinen ingezet. Het kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, kan de productiviteit verhogen en de werkgelegenheid stimuleren. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s aan verbonden voor publieke waarden en mensenrechten.

Om de kansen van AI te kunnen benutten en daarnaast goed voorbereid te zijn op de risico’s van AI-toepassingen is interdepartementale kennisuitwisseling en beleidsafstemming nodig. Hiervoor is een interdepartementaal samenwerkingsplatform opgericht. Het bestaat uit vier onderdelen: een interdepartementale beleidsgroep, een nieuwsbrief, kennisbijeenkomsten en deze themapagina. Deze themapagina van de Kennisbank Openbaar bestuur geeft een overzicht van recente beleidsstukken evenals (wetenschappelijke) rapporten en publicaties, die op dit dossier zijn verschenen.

Afbeelding van de Kennisbank Openbaar Bestuur over Artificiële Intelligentie