Bespreek dilemma’s bij actieve openbaarmaking met de digitale kaartenset

Met de komst van de Wet open overheid op 1 mei 2022 maken we meer informatie openbaar. Het kan nog best ingewikkeld zijn om te bepalen welke documenten je publiceert en hoe je dat het beste doet. Om daarover met je team van gedachten te wisselen, is een digitale kaartenset ontwikkeld. Aan de hand van stellingen en dilemma’s bespreek je met elkaar wat er nodig is om een open, transparante en betrouwbare overheid te zijn. Dus gebruik de kaartenset, die ongetwijfeld voor een leuke én nuttige discussie met je team zorgt!

Inlogscherm digitale kaartenset
Beeld: ©RADIO

De digitale kaartenset is beschikbaar om met je team over informatiehuishouding en actieve openbaarmaking te praten. Pak die stellingen, vragen en dilemma’s erbij en ontdek het belang voor jou, je collega’s én de samenleving. Want we kunnen als Rijksoverheid alleen goed samenwerken en open, transparant en betrouwbaar zijn als we onze informatie #LekkerOpOrde hebben.

Je vindt de kaartenset op ons e-learningplatform onder het thema Actieve openbaarmaking