RADIO en Gebruiker Centraal tekenen samenwerkingsovereenkomst

RADIO en Gebruiker Centraal willen meer samenwerken. Victor Zuydweg (Projectleider Gebruiker Centraal) en Ronald van den Hoogen (manager van RADIO) ondertekenden daartoe op 24 juni in Den Haag de overeenkomst. 

Victor Zuydweg en Ronald van den Hoogen beklinken partnerschap door elkaar de handen te schudden na ondertekening
Beeld: ©RADIO
Victor Zuydweg en Ronald van den Hoogen

De Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) is eind 2017 opgezet om de kennis van ambtenaren op het gebied van digitalisering, informatievoorziening, ICT en innovatie te vergroten. Dat doen ze door cursussen te organiseren, klassikaal of online, e-learnings, webinars en podcasts te maken of door te adviseren over het inrichten van leertrajecten.

Gebruiker Centraal is een kenniscommunity voor professionals die werken aan gebruiksvriendelijke en inclusieve (online) dienstverlening en begrijpelijke communicatie van de overheid. Ze organiseren bijeenkomsten, ontwikkelen (samen met andere partijen) instrumenten, er zijn community’s waarbij je kunt aansluiten. Ze delen kennis, inspireren met praktijkvoorbeelden, brengen mensen bij elkaar en faciliteren de professionals. 

Zowel RADIO als Gebruiker Centraal werken, elk op een eigen manier, aan een betere (digitale) overheid. Digitalisering kan niet zonder (informatie over) de menselijke maat in online dienstverlening en communicatie. Hier raken de activiteiten van beide organisaties elkaar, en daar ligt de kans om gezamenlijk sterker te zijn dan ieder apart.

Beide organisaties geloven dat meer samenwerken meerwaarde oplevert, zoals:

Versterken van elkaars netwerk

RADIO heeft een sterk netwerk en een uitstekende reputatie binnen de Rijksoverheid. Gebruiker Centraal is een sterk merk door de hele overheid heen. Ze versterken elkaar als merk waar hun netwerken elkaar overlappen, en kunnen elkaar helpen daarbuiten.

Verbreden van de doelgroep

RADIO heeft toegang tot bestuurders bij de Rijksoverheid, een groep waar Gebruiker Centraal zich meer op wil richten. De doelgroep van Gebruiker Centraal bevindt zich door de hele overheid heen, ook buiten de Rijksoverheid. RADIO heeft daar nog geen netwerk, maar ambieert dit wel.

Meer en beter aanbod


RADIO heeft een breed aanbod, maar nog weinig over de onderwerpen die spelen bij Gebruiker Centraal. Gebruiker Centraal heeft veel kennis over het organiseren van evenementen, altijd met kennisdeling en inspiratie als doel. RADIO heeft veel expertise over leermiddelen. De kennis bundelen, versterkt het aanbod.

Ze gaan kijken hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van elkaars kennis, middelen en activiteiten. En wel op zo’n manier dat we er beide beter van worden. Door een beter aanbod, een groter bereik of meer activiteiten.