Pilot RADIO en VNG: 100 medeoverheden doen mee en delen lesmateriaal

Bijna 100 gemeenten, waterschappen en provincies doen mee aan de tweede fase van de pilot van de VNG en RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid, RADIO. Via het Leerplatform van RADIO zijn verschillende e-learnings over 7 onderwerpen te volgen, waaronder informatiehuishouding.

E-learnings toegankelijk door pilot 

De e-learnings zijn gemaakt voor medewerkers van het Rijk. Uit de eerste fase van de pilot kwam naar voren dat het materiaal ook geschikt is voor medewerkers van medeoverheden. Als overheidsmedewerkers hebben we veel te maken met dezelfde onderwerpen en vraagstukken. Het gedeelde lesmateriaal bestaat uit 7 onderwerpen met 20 e-learnings van ongeveer 20 minuten. De e-learnings zijn ingedeeld in de volgende onderwerpen:

  • Digitalisering
  • Data
  • Cybersecurity
  • Informatiehuishouding
  • Innovatie
  • Methoden en technieken

Bekijk het volledige aanbod op de pagina E-learnings

E-learnings en nog meer lesmateriaal

De digitale modules bestaan uit een aantal lessen die iedereen zelf online kan volgen, in eigen tempo, op de momenten die de medewerker het beste uitkomt. De e-learnings zijn geschikt om een groep medewerkers op hetzelfde kennisniveau te brengen. RADIO heeft op de website nog meer openbare lesmiddelen zoals microlearnings. Eén van de onderwerpen is digitale toegankelijkheid, hier heeft de VNG ook aan meegewerkt.

Geslaagde tweede fase pilot

Sinds september 2022 heeft een kleine kopgroep toegang tot het RADIO Leerplatform. Tijdens fase 2 zijn er met succes nog meer organisaties geworven. Inmiddels kunnen medewerkers van bijna 100 gemeenten, waterschappen en provincies gebruikmaken van de e-learnings. Het aantal gebruikers blijft gestaag doorgroeien.

Ook interesse?

Wil je ook meedoen? Dat kan. Later dit jaar gaan we fase 3 in. Deelnemende organisaties wijzen een contactpersoon aan voor de pilot, communiceren intern over de toegang tot het RADIO Leerplatform en moedigen gebruik van het lesmateriaal aan. Zij geven bij de VNG aan bij hoeveel medewerkers dit onder de aandacht wordt gebracht. Zo kan gemonitord worden hoeveel procent daadwerkelijk gebruik maakt van het lesmateriaal. Voor meer informatie over deze pilot kun je een e-mail sturen naar gripopinformatie@vng.nl.

Beeld: ©RADIO
Pilot RADIO en VNG: 100 medeoverheden doen mee en delen lesmateriaal