Podcast: Data naar succes: De Barometer Culturele Diversiteit

Marina Lacroix, projectleider van de Barometer bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Sita Tan projectleider van de Barometer bij het CBS vertellen over de Barometer Culturele Diversiteit.

Marina Lacroix
Marina Lacroix.

Sinds 1 juli 2020 kunnen werkgevers zich aanmelden om gebruik te maken van de barometer om inzicht te krijgen in de culturele achtergrond van hun werknemers. Daarvoor was het voor werkgevers lastig om een objectief beeld te krijgen van de mate van diversiteit van hun personeelsbestand. In de podcast vertellen de projectleiders hoe de pilot is verlopen, aan welke criteria de gegevens in de barometer moeten voldoen, hoe aan de privacywetgeving is voldaan en hoeveel het werkgevers oplevert.

Data naar succes: De Barometer Culturele Diversiteit (podcast)