Podcast: Data naar succes: De Staat van Volksgezondheid en Zorg

Catherine Crum, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Opdrachtgever van dit project. Onno van Hilten, expert gezondheidsstatistieken bij het CBS vertellen over De Staat van Volksgezondheid en Zorg.

Catherine Crum

Sinds 1 juli 2020 kunnen werkgevers zich aanmelden om gebruik te maken van de barometer om inzicht te krijgen in de culturele achtergrond van hun werknemers. Daarvoor was het voor werkgevers lastig om een objectief beeld te krijgen van de mate van diversiteit van hun personeelsbestand. In de podcast vertellen de projectleiders hoe de pilot is verlopen, aan welke criteria de gegevens in de barometer moeten voldoen, hoe aan de privacywetgeving is voldaan en hoeveel het werkgevers oplevert.

Data naar succes: De Staat van Volksgezondheid en Zorg