Podcast: Data naar succes: Zicht op ondermijning

Marc Noordhoek, beleidsverantwoordelijke voor de City Deal “Zicht op Ondermijning” bij het ministerie van BZK en Ruben Dood, directeur Beleidsstatistiek en Dataservices bij het CBS vertellen hoe het dashboard Zicht op ondermijning is ontstaan.

Marc Noordhoek
Marc Noordhoek.

Marc en Ruben vertellen hoe het dashboard Zicht op ondermijning is ontstaan uit een Citydeal met zes gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Financiën en het CBS. Wat is ondermijnende criminaliteit. Hoe kan data je daarbij helpen, want de sporen van criminaliteit zie je niet zomaar in data. Wat is een ondermijnend effect en welk verband heeft dat  met criminaliteit? Waarom is in het dashboard de data openbaar gezet voor iedereen? Criminelen kunnen dan toch ook meekijken?

Data naar succes: Zicht op ondermijning (podcast)