Webinar 'Verantwoord datagedreven werken'

Het gebruik van data voor beleid en maatschappelijke opgaven biedt grote kansen. De Interbestuurlijke Datastrategie onderstreept het belang van data, maar ook van het verantwoord gebruik ervan. Transparantie en eigenaarschap zijn nodig, bijvoorbeeld om uitleg te geven over hoe data en algoritmes worden gebruikt op de werkvloer.

Dit webinar, gehouden op 21 maart 2022, gaat concreet in op hoe verantwoord datagedreven werken er in de praktijk uitziet. Zowel voor de organisatie als voor de individuele medewerker. De sprekers Rebecca Moody en Christian Verhagen combineren de laatste inzichten uit de wetenschap met ontwikkelingen uit de praktijk en gaan in gesprek met de deelnemers aan het webinar.

Datagedreven werken
Beeld: ©Rijksoverheid

Sprekers

Dr. Rebecca Moody is assistant professor aan de Erasmus Universiteit met als onderzoeksfocus de link tussen technologie en data enerzijds en openbaar bestuur en beleid anderzijds. Hoe beïnvloeden zij elkaar in termen van de inhoud, het proces en de uitkomst van het overheidsbeleid. Rebecca doet onderzoek naar informatiesystemen, GIS, web 2.0 technologie, visualisatie, cybersecurity en big data, op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Christian Verhagen is senior adviseur binnen de overheid op het vlak van data en kunstmatige intelligentie (AI). Hij is werkzaam voor Verdonck, Klooster & Associates en daarnaast verbonden aan The Data Management Association (DAMA). Christian heeft een achtergrond in de bestuurskunde en helpt overheden in de praktijk met datagedreven werken en het inrichten van de data-organisatie, rekening houdend met (wettelijke) kaders, zoals privacy, informatiebeveiliging en data-ethiek.

Terugkijken

Je kunt het webinar hier terugkijken.