Geactualiseerde versie van de e-learning Actieve openbaarmaking beschikbaar

De Wet open overheid (Woo), die per 1 mei 2022 is ingegaan, heeft invloed op de manier waarop we informatie actief openbaar maken. Ontdek hoe jij kunt bijdragen aan een open, transparante overheid in de geactualiseerde versie van onze e-learning Actieve openbaarmaking.

De Rijksoverheid wil de informatie waarover zij beschikt actief openbaar maken voor een breed publiek, op een vindbare en toegankelijke wijze. Ga je aan de slag met actieve openbaarmaking maar kan je wel wat hulp gebruiken? Door deze cursus weet jij straks meer over het waarom, het wat en – vooral- het hoe.

Na het volgen van deze e-learning heb je geleerd:

  • Het 'waarom' van actieve openbaarmaking: Wat is het achterliggend belang bij een open overheid?
  • Het 'wat' van actieve openbaarmaking: Wat is actieve openbaarmaking? En hoe is het geregeld?
  • Het 'hoe' van actieve openbaarmaking: Wat is de jouw rol bij de opgave van actieve openbaarmaking? En welke dilemma's en kansen komen daarbij kijken?