De kunst van overzicht creëren in tijden van corona

Door de pandemie zijn we scherper gaan zien: de zorg en het leveren van zorgdiensten zijn héél complex. De architect brengt verschillende stakeholders samen en verbindt werelden. Daardoor schept hij orde en ontstaat er inzicht en handelingsperspectief.

Beeldtitel: De kunst van overzicht creëren in tijden van corona 

VOICE-OVER: "Het blijven verbeteren van onze dienstverlening is vitaal voor het functioneren 
van onze samenleving. We stellen daar telkens nieuwe eisen aan, mede door de snelheid van technologische ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening. Dit gaat razendsnel en onder andere door de coronacrisis, steeds sneller. Het land is in rep en roer. Met alle gevaren voor de continuïteit van de dienstverlening in de zorg als gevolg. Zorgverleners moeten snel de dienstverlening aanpassen of een nieuwe rol pakken. Juist in de zorg 
moeten zo snel mogelijk concrete stappen worden gezet."

Een virusdeeltje verandert in een grafisch model waar alle betrokken partijen omheen vermeld staan.

VOICE-OVER: De pandemie heeft ons doen inzien hoe complex de verbanden zijn tussen beleid en uitvoering, overheidsdienstverlening, publieke opinie, politiek, wet- en regelgeving: noem maar op. Met de zorg en het leveren van zorgdiensten bovenaan de lijst van complexiteit. Het aantal betrokken partijen is enorm. Evenals de verschillende belangen, privacygevoelige gegevens die worden uitgewisseld, applicaties die niet makkelijk met elkaar communiceren en infrastructurele componenten zoals netwerken en servers. Daarbij komt dat we te maken hebben met wetten, afspraken en richtlijnen. En dit alles voor een groot deel in de niet tastbare wereld van de ICT. Wie overziet dit nog?"

Het gebouw Castalia in de Haagse binnenstad. 

VOICE-OVER: "Sta je binnen het ministerie van VWS voor een grote veranderopgave? Betrek dan tijdig een architect, zodat je gezamenlijk een richtinggevend plan kan opzetten en niet achteraf allerlei deeloplossingen aan elkaar moet plakken. Architecten bieden overzicht in de complexiteit door doelen, uitgangspunten, randvoorwaarden, afspraken en wensen in beeld te brengen. Vanuit deze kaders geeft de architect, samen met stakeholders, aan wat het uitzicht is op de toekomstige gewenste situatie en wat je, vanuit diverse inhoudelijke onderwerpen, niet over het hoofd moet zien. Denk aan privacy, informatiebeveiliging of beheer. Omdat de architect 
verschillende stakeholders samenbrengt en werelden verbindt, schept hij orde in complexe vraagstukken en ontstaat er inzicht. Oftewel handelingsperspectief."

Een laptop staat opengeklapt op een tafel.

VOICE-OVER: "Ben jij betrokken bij een verandering?Bedenk dan goed dat het digitale landschap meeverandert. En dat je samen met een architect komt tot een gezamenlijke visie hoe de verandering het beste kan plaatsvinden. Wil je meer weten?"

Beeldtekst: CIO Office

VOICE-OVER: "Neem dan contact op met je CIO office. Deze video is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ICTU en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid."

Beeldtekst: Deze video is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), stichting ICTU en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO). 

Het logo van de Rijksoverheid en dat van de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid verschijnt. 

Beeldtekst: it-academieoverheid.nl