Arno vertelt

YouTube, TikTok. Mensen verwerven steeds meer kennis door te kijken naar filmpjes.
RADIO heeft gedacht: De mensen die werkzaam zijn op het gebied van informatietechnologie moeten wat kennis bijbrengen, onder andere op het gebied van het recht. Juristen worden waarschijnlijk gezien als redelijk saaie mensen die alleen maar boeken lezen, maar wij kunnen ook mooie filmpjes maken en dat hebben we gedaan. We hebben over verschillende onderwerpen interessante filmpjes gemaakt met kennis, presentaties zoals deze en ook gesprekken met elkaar over onderwerpen die belangrijk zijn voor mensen die binnen de overheid werken met informatietechnologie.

(De heer Arno Lodder staat voor de camera in een verder lege kantoorruimte en begint een monoloog.)

 (In beeld verschijnt de tekst:
Arno Lodder
hoogleraar Internetrecht, Vrije Universiteit Amsterdam)

ARNO LODDER: YouTube, TikTok. Mensen verwerven steeds meer kennis door te kijken naar filmpjes.
RADIO heeft gedacht: De mensen die werkzaam zijn op het gebied van informatietechnologie moeten wat kennis bijbrengen, onder andere op het gebied van het recht. Juristen worden waarschijnlijk gezien als redelijk saaie mensen die alleen maar boeken lezen, maar wij kunnen ook mooie filmpjes maken en dat hebben we gedaan. We hebben over verschillende onderwerpen interessante filmpjes gemaakt met kennis, presentaties zoals deze en ook gesprekken met elkaar over onderwerpen die belangrijk zijn voor mensen die binnen de overheid werken met informatietechnologie.

(Het laatste beeld bevat het logo van de Rijksoverheid met daaronder de tekst:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Een productie van de Rijksoverheid)