Johan vertelt

Het was heel leuk om het gesprek aan te gaan met andere specialisten uit het vak om te kijken: Waar zit nou duurzaamheid in ICT? Hoe kunnen we elkaar versterken en hoe kunnen we samen een nog mooiere, duurzamere toekomst creëren?

JOHAN RODENHUIS_EINDSTATEMENT
 
(De heer Johan Rodenhuis zit voor de camera in een verder lege kantoorruimte en begint een monoloog.)

JOHAN RODENHUIS: Ik vond het fantastisch om aan deze microlearning-modules mee te mogen werken. 

(In beeld verschijnt de tekst:
Johan Rodenhuis
adviseur Duurzaamheid, Categorie ICT Werkomgeving Rijk, Ministerie van EZK)

Het was heel leuk om het gesprek aan te gaan met andere specialisten uit het vak om te kijken: Waar zit nou duurzaamheid in ICT? Hoe kunnen we elkaar versterken en hoe kunnen we samen een nog mooiere, duurzamere toekomst creëren?

(Outro met abstracte beelden en korte eindtune.)

(In beeld verschijnt de tekst:
microlearnings
Duurzaamheid)

(Het laatste beeld bevat het logo van de Rijksoverheid met daaronder de tekst:
Deze microlearning is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Leer- en Ontwikkelcampus (LOC) van UBR, de directie CIO Rijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BKZ) en de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO))