Privacy en recht

Onze rechtsstaat en onze grondrechten geven algemene kaders en beginselen die ook in onze digitale samenleving geldig zijn. Soms vragen die kaders wel om een herinterpretatie in het licht van die nieuwe mogelijkheden en risico’s. Soms is de wetgeving die uitwerking geeft aan onze rechten en plichten niet duidelijk genoeg meer en is aanpassing nodig.

Wat betekent schriftelijk, wat is een handtekening, hoe moet identificatie plaatsvinden? Hoe beschermen we onze persoonsgegevens zonder het gemak dat juist te delen van die gegevens ons oplevert? Op welke manieren betrek je de juristen op een tijdige manier bij digitale veranderingen?