Paul Kuijt
Beeld: ©Paul Kuijt

Paul Kuijt

Functie
Teamleider
Standplaats
Den Haag
Werkt bij
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directoraat Generaal voor primair en voortgezet onderwijs
Telefoonnummer
06-21898011
E-mailadres
p.g.kuijt@minocw.nl

Welke kennis draag jij bij?

Paul heeft lang in de uitvoering gewerkt maar werkt sinds 7 jaar bij beleid. Nu als teamleider van team DOD: Data, onderzoekscoördinatie en DUO. Met als motto: bijdragen aan beter onderbouwd en uitvoerbaar beleid. Paul heeft afgelopen jaren veel tijd besteed aam een betere samenwerking tussen beleid en uitvoering. Er is geïnvesteerd in nieuwe overlegtafels, met aandacht voor de ‘zachte kant’: goed naar elkaar luisteren, ondanks de onmiskenbare verschillen. Aan de ene kant de haast van nieuw beleid en aan de andere kant de behoefte aan rust om de continuïteit van grootschalige  uitvoeringsprocessen te kunnen borgen.

Wat zijn je ambities als het gaat om digitalisering en innovatie?

De uitvoering is grotendeels een digitale wereld van bulkprocessen. Maar wel gemaakt door en voor mensen. De uitdaging wordt om vanuit beleid méér aandacht te hebben voor de uitvoering: de menselijke maat voor de collega bij de uitvoering en natuurlijk vooral voor de burger. Daarnaast is digitalisering is onlosmakelijk verbonden met registratie en benutting van data. De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen willen weten en mogen (AVG) weten..