Competenties en vaardigheden

Om je rol goed uit te voeren, heb je meer nodig dan alleen technische en inhoudelijke kennis. Denk bijvoorbeeld aan adviesvaardigheden en presentatievaardigheden om een boodschap goed over te brengen. Ook moet je op ieder niveau kunnen schakelen en weten hoe je informatie brengt of haalt op verschillende niveaus binnen de organisatie.

Competenties en vaardigheden

* Voor meer informatie over of inschrijven voor een leeractiviteit klik hier.
Naam Omschrijving Type
Competentie Gids Rijk Alle competenties voor het werken bij de Rijksoverheid op een rij. Bestand
Gespreksvaardigheden In deze tweedaagse training krijg je inzicht in communicatiestijlen en het effect daarvan op anderen. Dit voorkomt misverstanden en verbetert de samenwerking. Leeractiviteit
Gesprekstechniek
LSD
Een praktische online training waarin je leert Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. E-learning
Effectief schrijven Elke tekst kent zijn eigen regels, denk aan een nota voor de minister, een (kamer)brief, rapporten en adviezen. In deze virtuele classroom leer je schrijftechnieken om helder en beknopt te schrijven. Leeractiviteit
Deep Democracy Besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Deep Democracy is een effectief instrument voor groepen met een uiteenlopende diversiteit. Website
Presenteren In deze online training leer je een duidelijke boodschap in een heldere opbouw te gieten. Leeractiviteit
Starten met adviseren blended (online) Hoe ga je een adviesrelatie aan met de klant, hoe achterhaal je een vraagstuk en hoe bied je een naadloos sluitend advies aan? Leeractiviteit
Functiegebouw Rijk en KWIV Een uitleg van alle functieprofielen van het FGR en die in het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening-functies (KWIV). Website
Gewoon goed schrijven Vind je het lastig om pakkende teksten te schrijven? In deze online training leer je alle tricks en tips. E-learning
Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid In het opleidingstraject Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG) krijg je (meer) inzicht in het complexe krachtenveld waarin je werkt. Leeractiviteit
Design Thinking Design Thinking is een creatief proces om problemen op te lossen. Design Thinking moet je niet alleen leren, je moet het ook ervaren. Dat doe je in deze training. Leeractiviteit
Leiderschap Hoe neem je je verantwoordelijkheid en wat ¡s jouw rol in het grote geheel? Met deze online training haal je op een positieve manier het beste uit jezelf en je collega's. E-learning
Lees-Rijk Als Rijksambtenaar vind je een groot aanbod van boeken en artikelen van (wetenschappelijke) uitgevers in Lees-Rijk. Artikel
Strategisch adviseren blended Hoe vergroot je impact als strategisch adviseur? In deze leerroute krijg je praktische opdrachten die je toepast op je werk. Leeractiviteit
Communiceren op strategisch niveau Om een stevige gesprekspartner te zijn voor de ambtelijke top, moet je communicatief overtuigend zijn. In een development center werk je samen met topambtenaren, acteurs en docenten aan het optimaliseren van je (inter)persoonlijke effectiviteit. Leeractiviteit
Effectief overtuigen I. Gesprekken en regiestijlen Het inzetten van juridische expertise in een politiek-bestuurlijke omgeving vergt goede communicatieve vaardigheden. Naast vakgenoten moeten immers ook collega's uit andere disciplines worden overtuigd. Leeractiviteit
Effectief overtuigen II. De kunst van het argumenteren Deze vervolgtraining gaat dieper in op de argumentatietechniek. Eerder geleerde gesprekstechnieken en regiestijlen worden nu geoefend met elementen uit de argumentatieleer. Leeractiviteit
De psychologie van de oordeelsvorming Ben je wel zo objectief als je denkt te zijn? Tijdens deze opleiding leer je valkuilen voor oordeelsvorming te herkennen en wat je ertegen kunt doen. Leeractiviteit
Online netwerken In deze training leer je hoe je online waardevolle relaties kunt opbouwen om zo je netwerk te vergroten. Leeractiviteit
Mindful leiderschap Een training over het creëren van een werkcultuur van aandacht, focus, veerkracht, compassie en high performance op alle lagen binnen de organisatie. Mindful leiders geven vanuit bewustwording en authenticiteit invulling aan hun rol en de speerpunten vanuit het Strategisch Personeelsbeleid (SPB) 2025. Leeractiviteit