09 februari Atelier - Het inkopen van Algoritmes en AI | Ministerie BZK

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Fysieke omgeving Utrecht | Exacte locatie volgt z.s.m.

Veel overheidsinstanties kopen algoritmes in bij externe leveranciers. Het inkopen van deze technologie is een complex proces. Want op welke manier kun je algoritmes  inkopen, waar moet je op letten? En hoe weet je of algoritmes en AI op een verantwoorde manier zijn ontwikkeld? Aan welke voorwaarden moeten algoritmes voldoen om ze veilig en ethisch te kunnen gebruiken?

Het atelier

Tijdens het atelier worden bovenstaande vragen besproken. Het doel van het atelier is om geïnteresseerden te verbinden rondom dit onderwerp en om ervaringen te delen. Het team Algoritmekader gebruikt de input om het Algoritmekader verder vorm te geven.

Meer info en aanmelden