De Nationale AI-cursus

Artificial intelligence (AI) oftewel kunstmatige intelligentie: de meeste mensen hebben de klok horen luiden, maar weten nog niet waar de klepel hangt. Daarom is er nu voor iedereen in Nederland de Nationale AI-cursus. Dus ook voor Rijksambtenaren. Gratis en online. Doe mee!

De Nationale AI-cursus

Bekijk het introductiefilmpje over de Nationale AI-cursus (YouTube, 2:43 min).

Hoe meedoen?
De cursus volg je op de website van de Nationale AI-cursus. Je kunt de cursus ook mobiel volgen. Naast de algemene cursus zijn er ook interviews opgenomen met hoogleraren om in te zoomen op de relatie AI en de Overheid.

Iedereen heeft te maken met AI
AI is net zo belangrijk als eten en ademen. Waarom? We kunnen niet meer zonder. Het maakt namelijk allang deel uit van ons dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan de spraakherkenning op je mobiele telefoon, automatische vertaling, de navigatie in je auto, de spamfilter van je e-mail inbox, digitale kiosken bij McDonald’s om zelf eten te bestellen. We zitten in een digitale evolutie en daar moeten we wat mee. Ook in ons werk: slimme dingen doen met data.

Wat leer je in de Nationale AI-cursus?
Allereerst leer je wat AI precies is en wat de basisprincipes zijn. Je ontdekt waarom AI belangrijk is en wat het betekent voor je werk. Je leert ook wat het niét is. Het gaat dus eigenlijk over wat iedereen moet weten over AI. Bovendien kun je er straks over meepraten.
Bij elke nieuwe technologie, ontstaan er ook nieuwe zorgen. Wie ontwerpt AI modellen? Wie zegt dat de uitkomsten wel betrouwbaar zijn? Hoe zal de burger hierop reageren? Is de privacy in het geding? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Ook deze onderwerpen komen in de Nationale AI-cursus aan de orde.

Als iedereen in Nederland weet wat AI is, kunnen we mee in de nieuwe data revolutie die AI is. En op een veilige, eerlijke manier, in dienst van het algemeen nut.

Leren van data
Voor steeds meer organisaties is data een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering en ze willen slimme dingen doen met data. Ze willen waarde naar boven halen uit hun data. Daarvoor zijn wiskundige modellen ontwikkeld. Leren van data heet 'machine learning'. Ook bij de overheid is veel belangstelling voor machine learning.

De Nationale AI-cursus is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.