Speel ook het bordspel Cybercare

RADIO heeft in samenwerking met het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) een serious game over cybersecurity laten ontwikkelen, in de vorm van een bordspel. Het spel richt zich vooral op beleidsmedewerkers, maar is zeker ook interessant voor adviseurs, projectbetrokkenen, trainees en andere groepen.

Cybercare bordspel
Beeld: ©RADIO

Bij ontmoetingen op kantoor kan het spel een goede manier zijn om nieuwe collega's te onboarden en op een speelse manier iets te leren over cybercare. Bedenk hierbij wel dat het een complex spel is en een paar uur speeltijd vraagt.

Cybercare kaarten
Beeld: ©RADIO

Teaser

Voor de mensen die willen weten hoe het spel werkt, hebben we een teaser laten ontwikkelen, die een indruk geeft van het bordspel.

Heb je belangstelling: bel of mail vooral!

Voorbeeldbeurt

In deze video spelen medewerkers van RADIO een beurt van het spel.

Over de inhoud van het spel

De setting is een ziekenhuis dat kampt met financiële problemen en als strategie kiest om in te zetten op verdergaande digitalisering. Het is een coöperatief spel waarin de deelnemers moeten samenwerken om het ziekenhuis van het faillissement te redden.

Als beleidsmakers in het ziekenhuis krijgen de spelers keuzes voorgelegd over investeringen in digitalisering. Daarbij lopen zij tegen security-issues en -incidenten aan. En naast veiligheid spelen ook kosten, tijdsdruk en imago een rol.

In het spel leren deelnemers over risico’s en andere aspecten van informatiebeveiliging. Maar uiteindelijk draait het om het vinden van een goede balans tussen de verschillende belangen. Vergelijkbaar met dilemma’s waar professionals in de beleidspraktijk van de overheid ook mee te maken hebben.

Logo Cybercare
Beeld: ©RADIO

Waarom een serious game?

Serious gaming is leuk om te doen. Het versterkt de inleving in situaties, betrokkenheid bij het zoeken naar oplossingen en daarmee de overdracht van informatie. Bestaande situaties worden vertaald naar spelelementen, maar daar stopt het niet. De bedoeling is dat de spelervaringen vervolgens mee teruggenomen worden naar de dagelijkse praktijk. Daarom is het belangrijk om een nabespreking te doen. Laat deelnemers reflecteren op wat ze geleerd hebben en waar ze raakvlakken zien met situaties in hun werksituatie.

Cybercare is heel geschikt om met naaste collega’s te spelen. Cybersecurity raakt iedereen in het werk. In het spel ondervind je samen consequenties van keuzes en incidenten. Dat maakt dat je issues in je dagelijkse praktijk makkelijker herkent en deelt.