CIP en RADIO sluiten partnerschapovereenkomst

Het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) zijn een partnerschap aangegaan. Ad Reuijl (directeur CIP) en Ronald van den Hoogen (manager van RADIO) ondertekenden vorige week vrijdag in Amsterdam de overeenkomst. De twee partijen werken al veel samen, maar dit partnerschap biedt meer ruimte en inspiratie om elkaars aanvullende kwaliteiten in de praktijk te benutten.

Ondertekening partnerschapovereenkomst door Ronald van den Hoogen en Ad Reuijl
Beeld: ©CIP
Ronald van den Hoogen en Ad Reuijl.

Zowel RADIO als CIP streven naar het aanbieden van ondersteunende instrumenten en diensten van hoge kwaliteit en effectieve toegevoegde waarde op het gebied van digitalisering. 
RADIO heeft als academie brede ervaring met de inzet en het effect van diverse leermiddelen en vanuit haar achtergrond een groot netwerk binnen de Rijksoverheid. Verder heeft RADIO een brede focus op diverse onderwerpen gerelateerd aan digitalisering.

CIP richt zich uitsluitend op informatieveiligheid, en heeft aanvullend ook een groot bereik binnen decentrale overheden. CIP beschikt, net als RADIO, over een rijk netwerk met specialisten om kennisproducten mee te kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn de ervaringen van CIP met serious games en een groot scala aan downloadbare, ondersteunende instrumenten op het gebied van informatieveiligheid, aanvullend op het huidige palet van RADIO.

CIP en RADIO zien uit naar een prettig en vruchtbaar vervolg van hun samenwerking, met nieuwe kansen voor productontwikkeling en het realiseren van een groter bereik voor hun producten. Daarmee denken ze beter in staat te zijn de overheid in bredere zin effectief te ondersteunen bij goede en verantwoorde  digitalisering.