Toolbox datagedreven werken

Wilt u met datagedreven werken aan de slag? Dan helpt de datagedreven toolbox van het Leer- en Expertisecentrum Data u verder. In deze toolbox treft u informatie, acties en tips van ervaringsdeskundigen die u op weg helpen bij het opzetten van een datagedreven project in uw organisatie.

De toolbox biedt een vertrekpunt voor datagedreven werken en geeft met praktische handvatten richting aan de invulling van uw project.

De toolbox bestaat uit zes hoofdstukken en is te vinden op de site van digitaleoverheid.nl.

Aan de slag: datagedreven werken in de praktijk

  • Verzamelen, bruikbaar maken en verwerken van data

  • De juiste methode voor het juiste doel

  • Randvoorwaarden scheppen

  • Aandacht voor ethische en juridische aspecten

  • Ontdekken: vraag en aanpak

Toolbox datagedreven werken. Clean data