RADIO gaat ook topambtenaren opleiden

De komende tijd zal RADIO ook topambtenaren, behorend tot de topmanagementgroep (TMG) en de leden van de Algemene Bestuursdienst (ABD), opleiden. Bureau ABD heeft RADIO daarvoor een opdracht verstrekt. Daarmee wordt bevorderd dat ook de ambtelijke top voldoende ‘I-kennis’ heeft en in staat is leiding te geven aan de digitale transitie.

Directiekamer met stoelen
Beeld: Unsplash

Start

Na een succesvolle pilot in 2021 met een aantal leden van de TMG, heeft Bureau ABD RADIO opdracht gegeven zowel TMG’ers als ABD’ers op te leiden. Vanaf oktober 2022 gaan twee leergangen van start: de TMG ICT APP en de ABD ICT APP. ‘APP’ staat voor: Ambtelijke Professionaliteit Programma. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze leergangen inschrijven via het ABD Leerportaal.

Eigen leervraag

Het bijzondere aan deze leergangen is dat de deelnemers met hun eigen leervraag aan de slag gaan. In een vertrouwelijke en informele setting bespreken zij actuele vraagstukken uit hun werkpraktijk. Zij krijgen de benodigde ‘I-kennis’ aangereikt en leren op die manier met elkaar en van elkaar.

De interesse bij de ambtelijke top voor het leren over digitalisering neemt toe, merken we. Bij het ministerie van IenW geeft de Bestuursraad het goede voorbeeld door een leergang I-leiderschap bij RADIO te volgen en ook de Bestuursraad van het ministerie van BZK heeft besloten serieus werk te maken van het leren op dit terrein.

Geleerde lessen

RADIO maakt bij de leergangen gebruik van de geleerde lessen uit de overheid zelf, bijvoorbeeld die van Bureau Gateway en het Adviescollege ICT-toetsing. Maar vanzelfsprekend ook van de kennis uit het hoger onderwijs en het bedrijfsleven.

Wil je ook de I-kennis van jouw organisatie, management, bestuur of medewerkers vergroten? Neem contact op met RADIO, wij helpen graag.