Leergang: I-leiderschap voor directie- en managementteams

Met deze leergang kunnen teams van leidinggevenden op een nieuwe en moderne manier leren over digitalisering. Deze leergang sluit aan op hun wensen, maar heeft geen vaststaand programma. Het is namelijk helemaal ingericht rondom de leervragen van deelnemers. De basis is ons BETA-model. We leggen graag uit hoe dit werkt. En de voordelen zoals zelf aan de slag gaan en leren met jouw team.

Even kort uitgelegd

In de kern komt het er op neer dat de leergang geen vaststaand programma heeft, maar begint bij de leervragen van elk van de deelnemers. In een intakegesprek geeft elke deelnemer aan wat voor hem (of haar) een belangrijk vraagstuk is of waar hij meer over wil leren. Dat mag alles zijn. In eerdere leergangen zijn bijvoorbeeld de volgende leervragen gesteld:

  • Hoe bereiden we ons voor op de AI-ontwikkelingen?
  • Hoe gaan we met onze verouderde systemen om?
  • Hoe ben ik een goede opdrachtgever van ICT-projecten?
  • Wat zijn actuele cyberdreigingen op mijn domein?
  • Welke vragen stel ik aan mijn programmamanager of data-scientist?
Proces in beeld van leergang I-leiderschap. Deelnemer doorloopt: Intake, Voorbereiding, Vraaggesprek. De leergang doorloopt: Inspiratiesessie, Sessie 1, 2.. en Sturen als MT naast logo RADIO
Beeld: ©RADIO
Proces in beeld. Deelnemer doorloopt: Intake, Voorbereiding, Vraaggesprek. De leergang doorloopt: Inspiratiesessie, Sessie 1, 2.. en Sturen als MT.

Het Vraaggesprek

Vervolgens gaat elk van de deelnemers tijdens een deel van de bijeenkomsten in gesprek over deze leervraag met een zelfgekozen expert, in aanwezigheid van de andere deelnemers. Deelnemers kunnen dan alle vragen stellen die zij hebben. Als de tijd beperkt is, kunnen we ervoor kiezen koppels te vormen en maar één onderwerp per bijeenkomst te bespreken.

RADIO helpt natuurlijk met voorbereiden

Omdat we snappen dat het best lastig kan zijn een gesprek te voeren met een expert over een onderwerp waar je nog onvoldoende van weet, helpt RADIO de deelnemer bij de voorbereiding. Dan doen we door documentatie of kennisproducten ter beschikking te stellen en door een suggestie te doen voor iemand met wie je een online een voorbereidend gesprek voert van 30 minuten.

De 4 voordelen op een rijtje

Deze aanpak heeft op het gebied van leren en ontwikkelen 4 voordelen: leert door aan de slag te gaan, verschil in achtergrond vormt geen belemmering, je leert ook dat wat je niet wist dat je kon leren en je leert samen met jouw team. Hieronder lichten we de voordelen nog verder toe.  

  1. Vanuit onderwijskundig perspectief weten we dat deelnemers het meest leren als zij zelf aan de slag gaan, gemotiveerd zijn en als het vraagstuk belangrijk is voor het werk. Doordat de deelnemers hun eigen, op het werk gerichte leervraag formuleren, is aan deze voorwaarde voldaan.
  2. Vaak zijn er in een DT of MT vaak grote verschillen tussen de deelnemers in achtergrond en ervaring met betrekking tot digitalisering. Bij een vaststaand programma merk je snel dat de ene deelnemer ‘het een beetje snel vindt gaan’, terwijl de andere deelnemer denkt: ‘ik had mijn tijd beter kunnen besteden’. In de praktijk blijken deelnemers het, ook als zij al veel kennis hebben van een bepaald onderwerp, interessant te vinden om te weten welke thema’s hun directe collega’s op het programma stellen en welke vragen zij daarbij hebben. Het stimuleert ook de eigen kennis direct te delen met deze collega. Er ontstaat, met andere woorden, een groepsgevoel in het leren over deze onderwerpen.
  3. Deelnemers weten niet altijd wat ze niet weten. Zij zullen doorgaans op zoek gaan naar opleidingen en onderwerpen die dichtbij hun eigen beleveniswereld liggen. Een directeur van een beleidsdirectie kan misschien zelf niet het gevoel hebben dat hij iets van quantum technologie moet weten. Maar als zijn collega uit het MT dit onderwerp agendeert, is het alleen om die reden al interessant en wordt hopelijk de nieuwsgierigheid geprikkeld.
  4. Bij RADIO zijn we van mening dat leren in teamverband de overheid echt verder helpt. Individueel leren helpt vooral het individu. Daar is niks mis mee, en je zou kunnen zeggen dat elke tijd die wordt besteed aan leren goed besteed is, maar de digitale transitie is een maatschappelijke opgave waar we samen aan moeten werken. De kans dat het geleerde blijft hangen en in de praktijk opvolging krijgt, is vele malen groter als je leert met je collega’s, in de context van je eigen werk. Bovendien komt dan ook de vraag aan de orde: ‘hoe doen we dit eigenlijk samen, hoe sturen wij hierop als MT of DT?’.

Vast begin en einde

Ervaring heeft geleerd dat de deelnemers even moeten wennen aan deze opzet en dat het soms ook even wennen is om als team in een andere setting, namelijk een ‘leersetting’ bij elkaar te zitten. We starten daarom altijd met een inspiratiesessie. Ook hebben we gemerkt dat het, los van de individuele leervragen, goed is om na te denken over het functioneren van het team. We bespreken hoe het team omgaat met vraagstukken rondom de digitale transitie. Dit komt altijd de laatste bijeenkomst aan de orde

Wil jij dit ook? Neem contact op

Mocht je voor jouw Bestuursraad, DT, MT of Raad van Bestuur ook een leergang I-leiderschap laten organiseren? Neem contact op met RADIO per e-mail radio@rijksoverheid.nl. Dan gaan we samen aan de slag.