21 juni Vol | Cursus: Ontwikkelingen GenAI en toepassing binnen de overheid | middag

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Turfmark 147, Den Haag

Routebeschrijving naar ministerie van BZK.

Zet in mijn agenda

De cursussen in juni en augustus zijn vol. Je kunt je aanmelden voor de wachtlijst. Dan houden we jou op de hoogte van nieuwe data na de zomer.

Programma en inhoud

De ontwikkeling van Generatieve AI gaat razendsnel. In deze cursus bespreken we wat GenAI is, de recente ontwikkelingen en wat het beleid van de Rijksoverheid is. We vinden dat overheidsmedewerkers goed moeten begrijpen wat je hier wel en niet mee kan en mag. Deze cursus is een combinatie van theorie en heldere, praktische voorbeelden zodat je een goed beeld krijgt van de kaders, de do’s en don’ts. Het programma:

  • 13:30 - 13:35 uur | Welkom door Marijke Abrahamse, RADIO
  • 13:35 - 14:30 uur | Ontwikkeling van AI en GenAI, risico’s en overheidsbrede visie door Jurriaan Raaijmakers, BZK
  • 14:30 - 14:45 uur | Korte pauze
  • 14:45 - 16:30 uur | Techniek, werking en kansen en vooruitblik naar de (nabije) toekomst

Voor wie?

Deze cursus is uitsluitend voor deelnemers vanuit de (rijks)overheid.

Beeld: ©RADIO
Tekst Cursus: Ontwikkelingen GenAI en toepassing binnen de overheid. Meld je aan voor nieuwe data 21 juni, 16 & 23 augustus 2024. Naast foto van docent in actie tijdens de cursus