Routekaart Kwaliteitsmanagement IV - KWIV 5.3.5

Ben jij een (aankomend) kwaliteitsmanager IV? Dan is dit de plek om jezelf te ontwikkelen. Met deze routekaart kun je voor jezelf het beste ontwikkeltraject uitstippelen. De leeractiviteiten van de I-Routekaart Kwaliiteitsmanagement IV zijn ingedeeld in vijf kennisgebieden. Daarbij is er onderscheid tussen leeractiviteiten voor starters (fundament) en ervaren professionals (verdiepend of verbredend).

Onderdelen van deze routekaart:
Specifiek voor de rol  Alle leeractiviteiten die van belang kunnen zijn voor ontwikkeling in de rol, onderverdeeld in fundament, verdiepend en verbredend.
Werken binnen de Rijksoverheid Leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid.
Gerelateerde vakgebieden Welke vakgebieden zijn gerelateerd aan de rol van kwaliteitsmanager IV? Hier vind je ook algemene IV/ICT-leeractiviteiten als ITIL, DevOps en Agile. 
Competenties en vaardigheden Wat heb je zoal nodig op het gebied van competenties en vaardigheden voor de rol van kwaliteitsmanager IV?
Transversale aspecten Zeven transversale aspecten die ook belangrijk zijn voor de rol van kwaliteitsmanager IV.

Leeractiviteiten specifiek voor de rol van kwaliteitsmanager IV

Overige kennisgebieden

Overige