Cursus Ontwikkelingen GenAI: nieuwe data in juni en augustus

Update. De cursussen in juni en augustus zijn vol. Je kunt je aanmelden voor de wachtlijst. Dan houden we jou op de hoogte van nieuwe data na de zomer.

Beeld: ©RADIO
Tekst Cursus: Ontwikkelingen GenAI en toepassing binnen de overheid. Meld je aan voor nieuwe data 21 juni, 16 & 23 augustus 2024. Naast foto van docent in actie tijdens de cursus

Grote gevolgen

Wil je meer weten over Generatieve AI, recente ontwikkelingen en het beleid van de Rijksoverheid? Meld je dan aan voor deze gratis cursus. De lancering van ChatGPT eind november 2022 zorgde voor een gigantische toename van het gebruik van generatieve AI (GenAI) wereldwijd. Wereldwijd groeide het gebruik van GenAI zoals ChatGPT, Bard, DALL-E, Midjourney en andere tools explosief. Dat had grote impact en bracht allerlei vragen met zich mee over maatschappelijke gevolgen. Ook overheden stonden voor vragen als: wat kunnen, wat mogen en wat willen we er mee?

Visie op generatieve AI

Begin januari 2024 verscheen de Overheidsbrede visie Generatieve AI. Deze bevestigt de grote kansen die de technologie biedt, maar ook de ingrijpende risico’s. De overheid wil mogelijkheden benutten, maar tegelijkertijd publieke waarden en fundamentele rechten bewaken en grip houden op bedreigingen. De visie bevat uitgangspunten voor veilige en rechtvaardige toepassing.

Inzicht in mogelijkheden

Overheidsmedewerkers moeten begrijpen wat wel en niet mogelijk is met GenAI. In de cursus bespreken we onder andere wat GenAI is, de recente ontwikkelingen en wat het beleid van de Rijksoverheid is. Een combinatie van theorie en heldere, praktische voorbeelden zodat je een goed beeld krijgt van de kaders, de do’s en don’ts.

Aanmelden

Via het aanmeldformulier kun je je aanmelden voor datum van jouw voorkeur. De cursus is op:

  • Vol | vrijdag 21 juni 2024, 13:30-16:30 uur, Turfmarkt 147, Den Haag.
  • Vol | vrijdag 16 augustus 2024, 9:30-12:30 uur, locatie volgt, Den Haag (onderdeel van RADIO ZomerAcademie). 
  • Vol | vrijdag 23 augustus 2024, 9:30-12:30 uur, locatie volgt, Den Haag (onderdeel  van RADIO ZomerAcademie).